AWVB

Jaarverslag AWVB 2023

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University)

 • Voorwoord

  De AWVB in 2023

  De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) kijkt met trots terug op het jaar 2023, waarin we door het benutten van…

 • De zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking verandert snel en staat voor grote uitdagingen. Toekomstbestendige zorg vraagt om…

 • Het jaar in cijfers

  De AWVB in 2023

  In 2023 groeide het aantal medewerkers van de AWVB aanzienlijk vergeleken met 2022. We heetten onder andere nieuwe collega’s welkom op het gebied van…

 • De AWVB draagt met haar onderzoek actief bij aan duurzame en toekomstbestendige zorg. Bekijk onze activiteiten op dit vlak in 2023.

 • Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds vaker betrokken bij onderzoeken die (ook) over hen gaan, bijvoorbeeld als deelnemer, adviseur of als (…

 • In het programma ‘Benutten van ervaringskennis van naasten’ onderzoekt de AWVB hoe de unieke ervaringskennis van naasten optimaal benut kan worden.

 • Voor mensen met een zeer ernstig verstandelijke (en meervoudige) beperking (ZEV(M)B) en hun begeleiders is het aangaan van betekenisvolle interactiemomenten…

 • Sociale technologie – zoals sociale media, chatten en videobellen – wordt steeds meer en vaker gebruikt, ook door mensen met een verstandelijke beperking.…

 • Communities en netwerken

  Kennisvalorisatie

  De AWVB is trots op de toegankelijke manier waarop zij haar onderzoekskennis deelt met de zorgpraktijk, onder andere via verschillende interactieve ‘…

 • Met een mini-symposium en een publicatie benadrukte de AWVB in 2023 de waarde van samenwerken vanuit de wetenschap met het beroepsonderwijs.

 • Zorgprofessionals kunnen hun good practices op het gebied van ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking onderbouwen en…

 • Overzicht praktijkproducten

  Kennisvalorisatie

  Van video tot vlog, van infographic tot training of lesmodule: de AWVB vertaalt actuele kennis uit haar wetenschappelijke onderzoek naar kosteloos…

 • De AWVB is een structureel samenwerkingsverband, waarin kennisontwikkeling en kennisdeling plaatsvinden in co-creatie met de zorgpraktijk.

 • Samenwerking met onderwijs

  Samenwerken en verbinden

  De AWVB vindt het belangrijk dat waardevolle kennis uit wetenschappelijk onderzoek gedeeld wordt met professionals in de zorgpraktijk, maar ook met…

 • Adviesraad in de schijnwerpers

  Samenwerken en verbinden

  Hoogleraar Petri Embregts van de AWVB vindt het belangrijk dat ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking vanaf de start meedenken en meewerken…

 • Gezamenlijk onderzoek door Associatie

  Samenwerken en verbinden

  De AWVB vormt samen met zeven andere academische werkplaatsen de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. De Associatie…