AWVB

Jaarverslag AWVB 2022

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
(AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University)

 • Voorwoord

  De AWVB in 2022

  Voor de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) was 2022 het jaar waarin we ons 10-jarig jubileum mochten vieren. Tijdens de ‘…

 • De AWVB vierde in 2022 haar 10-jarig jubileum. In de vorm van een tour langs al haar partnerorganisaties werd kennis uit onderzoeken letterlijk naar de praktijk gebracht.

 • De AWVB is een samenwerkingsverband tussen 16 zorgorganisaties, de LFB en Tilburg University. De bestuurders van de samenwerkingspartners zijn…

 • Het jaar in cijfers

  De AWVB in 2022

  In 2022 verzorgden we een groot aantal presentaties en workshops. Ook trad er één nieuwe partnerorganisatie toe tot de AWVB: Cello. Daarmee komt het aantal…

 • Wat zijn de behoeften van de naasten van iemand met een verstandelijke beperking in de samenwerking met zorgprofessionals? De AWVB onderzoekt het.

 • Voor Oekraïense mensen met een verstandelijke beperking was en is het lang niet altijd mogelijk om te vluchten voor de oorlog. De AWVB startte in 2022 een…

 • Wegingskader Cliëntperspectief

  Onderzoek uitgelicht

  Het Wegingskader Cliëntperspectief is een praktische online tool om zorgprofessionals te helpen bij het maken van keuzes rondom de inzet van (onvrijwillige…

 • In de zorg voor mensen met een (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperking ((Z)EVMB) bestaan diverse methoden die - meer of minder specifiek -…

 • Communities en netwerken

  Kennisvalorisatie

  Om kennis laagdrempelig te delen met de zorgpraktijk, richt de AWVB onder andere inhoudelijke communities en netwerken op. In deze communities of practice…

 • Met de ‘AWVB on tour’ vierde de AWVB in 2022 haar 10-jarig bestaan. Tien jaar AWVB betekent tien jaar verbinding tussen onderzoek en praktijk. Ter…

 • Structureel samenwerken

  Co-creatie en verbinding

  De AWVB is een structureel en duurzaam samenwerkingsverband dat wetenschappelijk onderzoek initieert en uitvoert. Het aantal aangesloten partnerorganisaties…

 • Van factsheet tot filmpje, van boek tot lesmodule. Check alle op onderzoek gebaseerde praktijkproducten van de AWVB die in 2022 verschenen.

 • Hoe kan een ‘bondgenoot’ - een onafhankelijk cliëntondersteuner - ondersteuning bieden aan gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking en een…

 • Verder bouwen aan Associatie

  Co-creatie en verbinding

  De AWVB is één van de acht academische werkplaatsen die samen de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen vormen. De Associatie…

 • Naar de Top! is een training van de LFB die is gericht op persoonlijke groei en talentontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. Onderzoekers…

 • Ervaringsdeskundigen van de AWVB-adviesraad behandelden in 2022 maandelijks onderzoeksvoorstellen van AWVB-onderzoekers.