Structureel samenwerken

De AWVB is een structureel en duurzaam samenwerkingsverband dat wetenschappelijk onderzoek initieert en uitvoert. Het aantal aangesloten partnerorganisaties is sterk gegroeid sinds de oprichting in 2011. Zorgorganisatie Cello sloot in 2022 aan.

De AWVB is sinds de start in 2011 gegroeid van 5 naar 16 aangesloten zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking eind 2022. Het samenwerkingsverband van de AWVB bestaat daarmee uit: Amarant, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Cello, Elver, Koraal, Lunet, Prisma, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, SWZ Zorg, Tragel en Zuidwester, de landelijke belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking LFB en Tranzo (Tilburg School of School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University). De AWVB is een open samenwerkingsverband, waarbij eventueel toekomstige partners flexibel aansluiting kunnen vinden.

De samenwerkingsstructuur is zo opgebouwd, dat er kennisontwikkeling en kennisdeling plaatsvindt met en tussen de samenwerkingspartners volgens de werkwijze, missie en visie van de AWVB. Voor de AWVB vormen de stuurgroep en de coördinerende werkgroep belangrijke overlegorganen, waarin alle aangesloten partnerorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de 16 aangesloten zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, de directeur en manager van de belangenorganisatie LFB, de departementsvoorzitter van Tranzo en de hoogleraar van de AWVB. De stuurgroep richt zich op de landelijke en gemeenschappelijke thema’s die spelen bij de partnerorganisaties. De stuurgroep komt tweemaal per jaar bijeen.

Stuurgroep AWVB

Coördinerende werkgroep

De coördinerende werkgroep bestaat uit de zogenaamde portefeuillehouders kennisbeleid van iedere aangesloten zorgorganisatie, de directeur van de belangenorganisatie LFB en de hoogleraar van de AWVB. Er vindt afstemming plaats over kennisbeleid. De leden van de coördinerende werkgroep vormen een ‘linking pin’ met de praktijk. Ze koppelen actuele activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling aan ontwikkelingen in hun eigen organisatie. En andersom: ze voeden de AWVB met actuele behoeften en ontwikkelingen uit de zorgpraktijk.

Coördinerende Werkgroep AWVB