Overzicht praktijkproducten

Van factsheet tot filmpje, van boek tot lesmodule. De AWVB vertaalt actuele kennis uit haar wetenschappelijke onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare producten voor de zorgpraktijk en het onderwijs. In 2022 zijn de volgende producten verschenen:

Nieuwe website

Begin 2022 lanceerde de AWVB een nieuwe website. Daarop zijn de onderzoekthema’s (Eigen regie & ervaringsdeskundigheid, Familie, Kwaliteitszorg & vakmanschap, E-health en Covid-19) overzichtelijk gerangschikt, evenals de daaraan verbonden praktijk- en onderwijsproducten voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en (toekomstige) zorgprofessionals. Ook bevat de website een uitgebreid archief met informatie over recente én afgeronde onderzoeken van de AWVB, geordend per thema. Ook het laatste nieuws van de AWVB en een agenda met bijeenkomsten staan op de website vermeld. Daarnaast is er een makkelijk lezen-gedeelte, in begrijpelijke taal voor iedereen. De handige zoekfunctie zorgt ervoor dat alles snel te vinden is.

Het belang van een bondgenoot: filmpje

Externe video: Bondgenoten AWVB

Hoe kan een ‘bondgenoot’ (een onafhankelijk cliëntondersteuner) ondersteuning bieden aan gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag? De AWVB onderzocht dit en vatte de bevindingen samen in een video.

Naar de Top!: filmpje en infographic

Naar de Top! is een trainingstraject van de LFB voor mensen met een verstandelijke beperking, dat bestaat uit vier training. De trainingen gaan over persoonlijke groei en talentontwikkeling. In een van de trainingen worden ervaringsdeskundigen opgeleid tot ervaringsdeskundige trainers. Samen met hun coach verzorgen zij vervolgens bij hun eigen zorgorganisatie andere trainingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De AWVB evalueerde de trainingen en onderzocht wat het traject ervaringsdeskundige trainers en deelnemers heeft gebracht. Over de resultaten zijn een filmpje en een infographic gemaakt.

Externe video: Naar de Top!

Lesmodules: veelgestelde vragen, inkijkexemplaar en nieuwsspecial

Lesmodules AWVB

De AWVB vertaalt veel van haar kennis in kosteloos beschikbare lesmodules op mbo-niveau voor zorgopleidingen en -organisaties. De kennis die de AWVB deelt in de lesmodules is gekoppeld aan afgeronde promotieonderzoeken. Een promotieonderzoek levert naast een proefschrift en een praktijkproduct sinds 2020 ook een lesmodule voor het mbo op. Deze modules voor (toekomstige) zorgprofessionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking sluiten aan bij de kwalificatiedossiers. Ze gaan over thema’s waar mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals mee te maken kunnen hebben in de dagelijkse praktijk. In 2022 breidden we onze website uit met een inkijkexemplaar en veelgestelde vragen over de lesmodules. Ook brachten we een nieuwsspecial uit over de lesmodules voor onderwijsrelaties.

Covid-19: factsheets

De AWVB voerde tijdens de coronapandemie verschillende onderzoeken uit naar de impact van de pandemie. Bijvoorbeeld naar de ervaringen van moeders die hun volwassen kind met een verstandelijke beperking vanuit een zorginstelling naar huis haalden bij de start van de pandemie. Een ander onderzoek ging over de impact van de pandemie op ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De AWVB onderzocht of de samenleving op de hoogte is van de (negatieve) gevolgen van de pandemie voor deze doelgroepen. En of de mate van bekendheid met ouderen en mensen met een verstandelijke beperking hier invloed op heeft. Over de resultaten van beide onderzoeken verschenen twee factsheets.

Gezonde seksualiteit: factsheets

Er is nog veel onduidelijk over hoe gezonde seksualiteit van mensen met een verstandelijke beperking het beste ondersteund kan worden. De attitudes die mensen met een verstandelijke beperking zelf hebben ten opzichte van seksualiteit, en de attitudes van hun naasten en begeleiders, zijn hierop van invloed. Inzicht daarin bevordert goed afgestemde ondersteuning en voorlichting gericht op gezonde seksualiteit. De AWVB onderzocht deze attitudes. Over de resultaten van beide onderzoeken verschenen twee factsheets.

Een nieuw begeleidingsteam starten: infographic en samenvatting

Mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag verhuizen vaak van de ene naar de andere zorginstelling. Dat betekent veel veranderingen en telkens nieuwe begeleiders. Om verhuizing van deze mensen te voorkomen en hun kwaliteit van leven te vergroten, zijn vanuit het project Pro zes nieuwe woningen (inclusief nieuwe begeleidingsteams) gestart. Daarbij staat het bieden van onvoorwaardelijkheid en een zo gewoon mogelijk leven centraal. De AWVB onderzocht wat cliënten, begeleiders, gedragsdeskundigen en teamleiders belangrijk vinden bij het opzetten van een nieuwe, structurele woonplek inclusief begeleidingsteam voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedragOver de resultaten verschenen een infographic en een publieksvriendelijke onderzoekssamenvatting.

Betekenisvolle interactiemomenten: factsheet

Voor mensen met een zeer ernstig verstandelijke (meervoudige) beperking en hun begeleiders is het aangaan van betekenisvolle interactiemomenten niet altijd eenvoudig. Om begeleiders meer handvatten te bieden voor het aangaan van betekenisvolle interactiemomenten met deze groep cliënten, heeft de AWVB onderzocht wat voor hén een interactiemoment met iemand met een zeer ernstig verstandelijke beperking betekenisvol maakt. In het onderzoek is ook gekeken naar welke omstandigheden helpend zijn voor het ontstaan van een betekenisvol interactiemoment. Over de resultaten is een factsheet gemaakt.

Psychologische e-health behandelingen: factsheet

E-health behandelingen – oftewel behandelingen met behulp van digitale ondersteuning, zoals videobellen of apps – laten bij de algemene bevolking positieve effecten zien bij het verminderen van depressies, angsten, alcoholmisbruik en andere psychische problemen. De AWVB inventariseerde of er ook voor mensen met een verstandelijke beperking psychologische e-health behandelingen worden ingezet, welke kenmerken deze behandelingen hebben en voor welk type problematiek ze geschikt zijn. Over de resultaten is een factsheet gemaakt.

Rol bestuurders bij kennisdeling en -toepassing: factsheet

Bestuurders spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van kennisdeling en het toepassen van nieuwe kennis in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Welke strategieën passen bestuurders toe om kennisdeling en toepassing van nieuwe kennis te stimuleren? Wat zijn hun drijfveren hiervoor? En welke omgevingsfactoren beïnvloeden vervolgens het uitvoeren van deze kennisstrategieën? De AWVB deed hier onderzoek naar. Over de resultaten is een factsheet gemaakt.

AWVB on tour: jubileumboekje en aftermovie

‘Tien jaar AWVB, tien jaar onderzoek en praktijk’ is de titel van het jubileumboekje dat verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de AWVB. De AWVB zet zich inmiddels ruim tien jaar in voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In dit makkelijk lezen-boekje zijn de recente onderzoeken van de AWVB samengevat. Je leest onder andere welke onderzoeksprojecten er zijn, met welk doel en wat het onderzoek oplevert. Het boekje werd onder andere uitgereikt aan de deelnemers van de AWVB on tour, een serie mini-symposia ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum. Over de AWVB on tour verscheen een aftermovie.

Externe video: Aftermovie AWVB on Tour