Behoeften van naasten in de samenwerking met zorgprofessionals

Onderzoek uitgelicht

Naasten zijn vaak levenslang en onvoorwaardelijk betrokken bij de zorg voor en ondersteuning van hun familielid met een verstandelijke beperking. Zij beschikken over unieke, aanvullende kennis die waardevol is voor zorgprofessionals. Optimale samenwerking tussen zorgprofessionals en naasten is dan ook erg belangrijk. Promovenda Frances Vereijken van de AWVB doet onderzoek naar de behoeften van naasten van een familielid met een verstandelijke beperking in de samenwerking met zorgprofessionals.

“De waardevolle kennis en ervaring van naasten is belangrijk voor het optimaliseren van de zorg voor en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Daarom is goede samenwerking tussen naasten en zorgprofessionals belangrijk", licht Vereijken toe. "Uit een eerste kwalitatieve deelstudie, naar de ervaringen van moeders tijdens Covid-19, blijkt dat de kennis en ervaringen van naasten niet altijd worden meegenomen door zorgprofessionals en dat naasten soms een gebrek aan communicatie ervaren. Het in kaart brengen van de specifieke behoeften van naasten in de samenwerking met zorgprofessionals kan bijdragen aan goed partnerschap tussen naasten en zorgprofessionals.” 

Frances Vereijken
De waardevolle kennis en ervaringen van naasten zijn belangrijk voor het optimaliseren van de zorg voor en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.
promovenda Frances Vereijken

Behoeften

Een tweede deelstudie van Vereijken betreft een literatuuronderzoek. In 2022 is daarvoor relevante informatie op een systematische manier uit bestaande studies gehaald over de behoeften van naasten van een familielid met een verstandelijke beperking in de samenwerking met zorgprofessionals. Om te zorgen dat naasten en zorgprofessionals zo goed mogelijk mensen met een verstandelijke beperking samen kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat zorgprofessionals ook weten welke behoeften naasten hebben. Vereijken: “Het gaat bijvoorveeld om behoeften die naasten hebben in relatie tot de zorg voor hun familielid, maar ook om behoeften in de relatie met zorgprofessionals. Of om behoeften met betrekking tot het zorgsysteem. Inzicht in deze specifieke behoeften kan zorgorganisaties en zorgprofessionals helpen om naasten beter te ondersteunen.” 

Wil je meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier.