Communities en netwerken

Om kennis laagdrempelig te delen met de zorgpraktijk, richt de AWVB onder andere inhoudelijke communities en netwerken op. In deze communities of practice delen onderzoekers van de AWVB nieuwe kennis uit recent onderzoek met zorgprofessionals, mensen met een verstandelijke beperking en naasten verbonden aan de partnerorganisaties van de AWVB. In 2022 is het aantal communities uitgebreid en is de AWVB gestart met de netwerken Communicatie en Onderwijs. In deze netwerken kijken de partnerorganisaties samen met de AWVB hoe zij bekendheid kunnen geven aan nieuwe kennis binnen hun eigen organisatie.

Communities

De AWVB breidde het aantal communities of practice in 2022 uit met de start van de community Familie. Eerder, in 2021, werd de community EMB opgericht, waarin kennisdeling plaatsvindt over onderzoek dat zich richt op mensen met een (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperking. De onderzoekers van de AWVB spreken in een vroeg stadium met zorgprofessionals en naasten van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking over onderzoek, betrekken hen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis en halen input op uit de praktijk. In 2023 start de AWVB een community E-health.

AWVB Familie

Netwerken

In juni is de AWVB ook officieel gestart met de netwerken Communicatie en Onderwijs. In het netwerk Communicatie wisselen communicatieadviseurs van de partnerorganisaties van de AWVB ervaringen uit en denken zij na hoe over ze onderzoeksresultaten en daaruit voortgekomen producten kunnen delen met zorgprofessionals, mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. In het netwerk Onderwijs zijn opleidingsfunctionarissen van de partnerorganisaties van de AWVB vertegenwoordigd en mbo-docenten van onderwijsinstellingen met wie zij samenwerken. Het netwerk richt zich op de kennisdeling en implementatie van de
lesmodules van de AWVB, die gebaseerd zijn op afgeronde promotieonderzoeken.

Positief

De deelnemers van de communities en netwerken komen een aantal keer per jaar (deels live, deels online) bij elkaar om ervaringen te delen, hierop te reflecteren en elkaar te inspireren. Daarnaast ontstaan er als afgeleide van de communities en netwerken ook klankbordgroepen en onderlinge contacten tussen de deelnemers. De ervaringen met de communities zijn zeer positief. Margriet Donders-Jacobs, manager bij zorgorganisatie Amarant, neemt deel aan de community Familie: “Familieleden kunnen veel toevoegen aan een goed leven voor onze cliënten. Daarom vind ik het van groot belang om de samenwerking tussen familie en zorgprofessionals te laten groeien, zodat er meer communicatie en begrip voor elkaar is. In de community komt dit goed naar voren." AWVB-onderzoekers die onderzoek doen op het thema Familie en eveneens deelnemen aan de community kunnen daarin hun onderzoeken en bevindingen delen met de praktijk, en zo bijvoorbeeld ook (deel)studies aanscherpen. De ontmoetingen met de community-deelnemers inspireren en helpen hen om hun blik te verbreden.

In de community komt goed naar voren dat het belangrijk is om de samenwerking tussen familie en zorgprofessionals te laten groeien.
Margriet Donders-Jacobs, manager bij zorgorganisatie Amarant en lid van de community Familie

De AWVB breidt het aantal communities in 2023 uit met andere onderzoeksthema’s, zoals E-health. Hoogleraar Petri Embregts van de AWVB: “Een community of practice is erg waardevol en een goede manier om de verbinding tussen onderzoek en praktijk vorm te geven. Daarom zetten we deze ontwikkeling, samen met onze partnerorganisaties, heel graag voort.”Consultatiefunctie

Een andere vorm van laagdrempelig kennis delen (naast de communities en netwerken) is de zogenaamde consultatiefunctie van de AWVB voor kennisvragen uit de praktijk. Zorgprofessionals van de aangesloten partnerorganisaties kunnen hun specifieke kennisvraag voorleggen aan onderzoekers van de AWVB. De onderzoekers geven input om samen - op basis van bestaande wetenschappelijke kennis en inzichten - een praktijkvraagstuk te analyseren en daarop een passend antwoord te vinden.