Voorwoord

De AWVB in 2023

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) kijkt met trots terug op het jaar 2023, waarin we door het benutten van wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en professionele kennis waardevolle bijdragen hebben kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Al meer dan tien jaar werken we vanuit idealen samen met onze partnerorganisaties, mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals.

Samen hebben we ook in 2023 relevant wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en toegankelijke en direct toepasbare producten voor de praktijk en het onderwijs ontwikkeld. Vanuit verbinding en gelijkwaardigheid, over thema's die ertoe doen: Eigen regie & ervaringsdeskundigheid, Familie, Kwaliteitszorg & vakmanschap, E-health en Complexe zorg. 

Zo gingen we in 2023 aan de slag met nieuw toegekende subsidies voor onderzoek naar en implementatie van interventies, zoals onze interventie Begeleiders in Beeld, die in 2023 tevens her-erkend werd. Daarnaast droegen we in 2023 bij aan kennisontwikkeling over onboarding en werkplekleren van zorgprofessionals. Verder startten we met veel enthousiasme aan nieuw onderzoek naar het gebruik van sociale technologie – bijvoorbeeld sociale media, chatten en videobellen – door mensen met een verstandelijke beperking en onderzoek naar de inzet van ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. 

Naast onderzoek en kennisontwikkeling, investeerden we in 2023 ook in nieuwe vormen van kennisdeling. Zo besteedden we aandacht aan de effectiviteit van interventies door een summer school N=1 onderzoek te organiseren voor zorgprofessionals van onze partnerorganisaties. Deze tweedaagse cursus wordt in 2024 opnieuw aangeboden. En in samenwerking met het mbo ontwikkelden we een vijfde lesmodule, die op een drukbezocht mini-symposium werd overhandigd aan de MBO Raad. Een mooi symposium, waarin niet alleen de noodzaak, maar juist ook de kansen van samenwerking tussen zorgorganisaties, universiteit en het mbo voor het voetlicht werden gebracht. Deze ontwikkeling zullen we ook in 2024 verder vormgeven. Evenals onze nieuwe samenwerking met het hbo. 

Dat de AWVB veel belang hecht aan de waarde van ervaringsdeskundigheid, kwam in 2023 goed tot uiting. Zo lanceerden we een training om mensen met een verstandelijke beperking te betrekken bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook publiceerden we een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTz) over de waarde van ervaringsdeskundigheid in een adviesraad voor wetenschappelijk onderzoek, en maakten we een filmpje over de uitkomsten van een onderzoek naar trainingen van de LFB voor en door ervaringsdeskundigen. Begin 2024 brachten we het online magazine ‘Perspectief op ervaringsdeskundigheid’ uit. 

Uit het feit dat de AWVB in 2023 Stichting ORO als nieuwe partnerorganisatie mocht verwelkomen, blijkt tot slot dat onze ambitie nog steeds zeer actueel is en aanspreekt. Met de aansluiting van ORO bestaat de AWVB inmiddels uit maar liefst 19 samenwerkende organisaties. Met onze partners werken we ook in 2024 graag samen aan onze idealen. Samen waarde toevoegen aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking, samen werken aan een inclusieve samenleving. We hopen je met ons jaarverslag te inspireren en ontmoeten je graag in 2024!

 

Petri Embregts
Hoogleraar AWVB
mei 2024

AWVB partners 2023

De AWVB ontvangt jaarlijks financiering van ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS. Hiermee wordt gewerkt aan de opbouw van de kennisinfrastructuur binnen het programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen.