Gezamenlijk onderzoek door Associatie

Samenwerken en verbinden

De AWVB vormt samen met zeven andere academische werkplaatsen de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. De Associatie coördineert wetenschappelijk onderzoek naar en voor mensen met een verstandelijke beperking en stimuleert onderlinge afstemming, ontmoeting en samenwerking tussen de werkplaatsen. Sinds de officiële start in 2021 is er onder het verbindende voorzitterschap van prof. dr. Petri Embregts veel voortgang geboekt en weten andere partijen de Associatie steeds beter te vinden.

De academische werkplaatsen in de Associatie doen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van (medische) gezondheid, participatie en geestelijke gezondheid en welzijn (gedrag). Vanuit de behoefte aan meer onderbouwing op effectiviteit van bestaande interventies en methoden in de langdurige zorg (in het kader van passende zorg), kreeg de Associatie in 2023 de ruimte van het ministerie VWS om hierop voor de komende jaren een gezamenlijk onderzoeksprogramma voor te bereiden, dat in 2024 van start gaat. Vanuit dit programma is ook de AWVB vanaf 2024 betrokken bij een  onderzoekstraject naar de effectiviteit van bestaande interventies en methoden. Doel daarvan is om samen met zorgorganisaties in de langdurige zorg een bijdrage te leveren aan passende zorg.    

Kennisvalorisatie
In het gezamenlijke onderzoeksprogramma van de Associatie komt ook naar voren hoe de verschillende werkplaatsen elkaar met hun onderzoek aanvullen en versterken. Naast samenwerking, uitwisseling en afstemming op het gebied van kennisontwikkeling, werken de werkplaatsen samen aan kennisvalorisatie. Zo is er in 2023 een gezamenlijke visie op kennisdelen met het onderwijs uitgewerkt en is een training over implementatie ontwikkeld. De training wordt in het voorjaar van 2024 voor het eerst aangeboden aan (implementatie)medewerkers van de partnerorganisaties van de werkplaatsen. Voorzitter Petri Embregts: “Afstemming tussen de werkplaatsen is niet alleen belangrijk voor onderzoek, maar ook voor valorisatie. De activiteiten op het gebied van onderwijs zijn een mooi voorbeeld van hoe de werkplaatsen elkaar aanvullen. Waar de AWVB zich bijvoorbeeld sterk richt op het ontwikkelen van lesmodules op mbo-niveau, richten andere werkplaatsen zich bijvoorbeeld meer op academisch onderwijs.”

Zichtbaar 
De Associatie is hét centrale aanspreekpunt voor (landelijke) overheden en organisaties op het gebied van kennisbeleid voor mensen met een verstandelijke beperking. De Associatie voert regelmatig overleg met VWS, Vilans, VGN en ZonMw binnen de zogenaamde Kenniscoalitie. Bij (beleids)vragen weten de genoemde partijen de Associatie steeds beter te vinden voor wetenschappelijke input. Begin 2023 werd op verzoek van het ministerie VWS bijvoorbeeld een overzicht gemaakt met recente onderzoekskennis over sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking in relatie tot eenzaamheid. Belangrijk onderzoek van de AWVB op dit thema is hierin meegenomen. 

Spilfunctie
De Associatie vervult tot slot een spilfunctie naar andere partijen en organiseert periodiek netwerkbijeenkomsten voor de landelijke kennisorganisaties CCE, NVO, Skilz, AW Kajak, Kenniscentrum LVB, NVAVG, Kennisnetwerk pijn bij verstandelijke beperking en het Kennisplatform EVB+. De netwerkbijeenkomsten voorzien in een behoefte en dragen bij aan onderlinge uitwisseling en samenwerking. 

AAWVB logo

Het dagelijks bestuur van de Associatie bestaat uit hoogleraren Petri Embregts (voorzitter), Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) en Geraline Leusink (Radboud Universiteit Nijmegen). Wil je meer weten over de Associatie? Klik dan hier