Summer school: van good practice naar effectieve interventie

Zorgprofessionals kunnen hun good practices op het gebied van ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking onderbouwen en kritisch evalueren. Dat kan door het effect van hun ondersteuning en behandeling in kaart te brengen, gebaseerd op bewijs uit de praktijk. Hiervoor biedt de AWVB vanaf 2023 jaarlijks de inspirerende summer school ‘N=1 onderzoek’ voor zorgprofessionals.

Naast interventies waarvan de effectiviteit bewezen is, dragen ook good practices waarvan de effectiviteit (nog) niet wetenschappelijk bewezen is bij aan betere zorg. Met N=1 onderzoek (casestudies bij één enkele cliënt) is het mogelijk om de waarde van good practices inzichtelijk te maken. In de summer school van de AWVB leren zorgprofessionals hun eigen good practices op het gebied van ondersteuning en behandeling uit te werken en te toetsen. Het doel daarvan is om zorgprofessionals vanuit hun vakmanschap uit te nodigen om de ondersteuning en behandeling die zij bieden aan mensen met een verstandelijke beperking kritisch te bekijken en te evalueren op effectiviteit.

Het was een cadeautje om met inspirerende cursusleiders kennis op te doen over N=1 onderzoek en als professionals van elkaar te leren.
deelnemer summer school N=1 onderzoek

Eerste editie
Op de campus van Tilburg University namen vijftien zorgprofessionals vanuit de partnerorganisaties van de AWVB op 28 en 29 juni 2023 deel aan de eerste editie van de tweedaagse summer school over N=1 onderzoek. Op dag 1 stond het ontwerpen en uitvoeren van N=1 onderzoek centraal; op dag 2 het analyseren van uitkomsten en rapporteren. Dag 1 werd afgesloten met een gezamenlijk diner. Ter voorbereiding op de tweedaagse cursus werd literatuur beschikbaar gesteld en bereidden de deelnemers een casus voor. De AWVB kijkt terug op een geslaagde eerste editie van de summer school. Ook de deelnemende zorgprofessionals zijn enthousiast en spreken over “twee waardevolle, boeiende en inspirerende dagen”. 

Het waren twee waardevolle, boeiende en inspirerende dagen.
deelnemer summer school N=1 onderzoek

Jaarlijks vervolg
In 2024 vindt de jaarlijkse summerschool ‘N=1 onderzoek’ plaats op 6 en 7 juni. De cursus is kosteloos toegankelijk en bedoeld voor zorgprofessionals die verbonden zijn aan een van de partnerorganisaties van de AWVB. Het gaat om behandelaren en andere geïnteresseerden die verantwoordelijk zijn voor diagnostiek, behandeling en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, zoals orthopedagogen, psychologen, artsen en vaktherapeuten. Kijk hier voor meer informatie.

Deelnemers AWVB N=1 Studies