Overzicht praktijkproducten

Van video tot vlog, van infographic tot training of lesmodule: de AWVB vertaalt actuele kennis uit haar wetenschappelijke onderzoek naar kosteloos toegankelijke en direct toepasbare producten voor professionals in de zorgpraktijk en het onderwijs. In 2023 verschenen de volgende producten:

Onderzoekskennis delen over e-health: vlog

Externe video: AWVB – Vlog Kennisdelen: 1. E-health

De AWVB is steeds op zoek naar nieuwe manieren om haar kennis te delen. In 2023 is 'kennisdelen via vloggen' toegevoegd. Daarvoor interviewt co-onderzoeker Mireille de Beer onderzoekers van de AWVB over hun bevindingen. In de eerste aflevering van de vlog vertelt onderzoeker Cathelijn Oudshoorn enthousiast over de kansen die e-health biedt voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zowel in het dagelijks leven als in therapiesessies. 

Belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking: lesmodule

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Dit vraagt om passende zorg en ondersteuning. In de nieuwste lesmodule van de AWVB leren huidige en toekomstige begeleiders hoe zij ouderen met een verstandelijke beperking zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen met het aanbieden van belevingsgerichte zorg. De module is gebaseerd op een promotieonderzoek over dit onderwerp. Deze en andere lesmodules zijn kosteloos te downloaden op de website van de AWVB.

Begeleiders in Beeld her-erkend: training 

De AWVB is trots op de her-erkenning van de training Begeleiders in Beeld. In 2023 is deze training her-erkend op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ door de Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg. De interventie Begeleiders in Beeld – ontwikkeld door prof. dr. Petri Embregts – geeft begeleiders handvatten om hun begeleiding en relatie met mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag te verbeteren. 

Ervaringsdeskundigheid in onderzoek: training 

De AWVB vindt het belangrijk dat ervaringsdeskundigen zo vroeg mogelijk meedenken en meewerken in onderzoeken die (ook) over hen gaan. Daarom ontwikkelde de AWVB een training over onderzoek doen voor ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking. Daarin maken zij kennis met het doen van wetenschappelijk onderzoek, waardoor zij bijvoorbeeld goed voorbereid aan de slag kunnen met hun rol in de adviesraad van de AWVB. De training is geschikt voor alle ervaringsdeskundigen die de opleiding tot ervaringsdeskundige hebben afgerond.

Betekenis van deelname aan arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking: factsheets

Het verrichten van betaald werk of betekenisvolle dagbesteding, kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Passend werk is voor hen echter niet altijd vanzelfsprekend. De AWVB onderzocht de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking met het hebben van werk en het verliezen van werk. De resultaten - inclusief aanbevelingen voor zorgprofessionals, werkgevers en beleidsmakers - zijn weergegeven in twee boeiende factsheets.

Welbevinden en werktevredenheid begeleiders: factsheet

Begeleiders van mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen kunnen tijdens hun werk emoties als angst of boosheid ervaren. Deze emoties kunnen een negatief effect hebben op hun manier van begeleiden en welbevinden. De AWVB onderzocht binnen het project Pro de invloed van steun, het teamklimaat en de samenwerking op het welbevinden en de werktevredenheid van deze begeleiders. De resultaten zijn weergegeven in een overzichtelijke factsheet.

Waarde ervaringsdeskundigheid voor onderzoek: factsheet en infographic

Een kennisinstituut kan de kennis van ervaringsdeskundigen gebruiken in onderzoek dat (ook) over hen gaat. Bij de AWVB zijn ervaringsdeskundigen werkzaam als co-onderzoeker, co-docent of lid van de adviesraad. Ervaringsdeskundige en adviesraadvoorzitter Kim Beenhakker publiceerde in 2023 samen met prof. dr. Petri Embregts een interessant en belangrijk artikel over de betekenis van een adviesraad met ervaringsdeskundigen voor wetenschappelijk onderzoek. Hierover zijn ook een factsheet en een infographic gemaakt.  

Zelfbepaling bij mensen met een (zeer) ernstig verstandelijke beperking: factsheet

De AWVB onderzocht welke interventies worden ingezet om de zelfbepaling van mensen met een (zeer) ernstig verstandelijke beperking te bevorderen. Zij zijn vaak niet in staat om zelf hun leven te bepalen, wat een negatieve invloed kan hebben op de ervaren kwaliteit van leven.  Ook onderzocht de AWVB waar de interventies zich specifiek op richten, wat de werkzame onderdelen ervan zijn en wat het effect is van de interventies. De resultaten zijn weergegeven in een overzichtelijke factsheet.

E-health als ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking: infographic

E-health is het gebruik van digitale techniek - zoals apps, videobellen of online filmpjes - om de (mentale) gezondheid te bevorderen. Het inzetten van e-health gebeurt steeds vaker. Kan e-health ook goede ondersteuning bieden in het dagelijks leven van mensen met een licht verstandelijke beperking? En zo ja, op welke manier? Hiernaar is door de AWVB onderzoek gedaan. Over de resultaten is een toegankelijke infographic gemaakt.

Epilepsie en zelfbepaling: factsheet

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking komt epilepsie vaker voor dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Het hebben van epilepsie kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoe ervaren mensen met een licht verstandelijke beperking en epilepsie de regie over hun eigen leven? De AWVB deed hier samen met epilepsiecentrum Kempenhaeghe onderzoek naar. Over de resultaten verscheen een interessante factsheet.

Ervaringsdeskundigen groeien door trainingen over talentontwikkeling: video

Externe video: LFB naar de Top!

Naar de Top! is een trainingstraject van de LFB voor mensen met een verstandelijke beperking. De trainingen gaan over persoonlijke groei en talentontwikkeling. In een van de trainingen worden ervaringsdeskundigen opgeleid tot trainer. Onderzoekers en co-onderzoekers van de AWVB deden samen onderzoek naar wat de trainingen hebben gebracht. Over de bevindingen is een aansprekende video gemaakt.