Sociale technologie en een verstandelijke beperking

Onderzoek uitgelicht

Sociale technologie – zoals sociale media, chatten en videobellen – wordt steeds meer en vaker gebruikt, ook door mensen met een verstandelijke beperking. Promovenda Hannah van Alem is in 2023 gestart bij de AWVB en onderzoekt samen met haar begeleidingsteam (promotor prof. dr. Petri Embregts en copromotor dr. Noud Frielink) in welke mate mensen met een verstandelijke beperking sociale technologie gebruiken. Maar ook waarom en hoe ze sociale technologie toepassen.

“Sociaal internetgebruik door mensen met een verstandelijke beperking is de afgelopen jaren toegenomen. Toch weten we weinig over wat het gebruik precies inhoudt en wat hun motivatie hiervoor is”, schetst van Alem. Tegelijkertijd is er wél veel aandacht in de literatuur en media voor de kansen en risico’s van sociaal internetgebruik door mensen met een verstandelijke beperking. De AWVB wil daar een verdieping op aanbrengen. Van Alem: “Met het in kaart brengen van de manier waarop mensen met een verstandelijke beperking online sociale interacties aangaan, kun je zorgprofessionals en naasten gerichte kennis aanbieden over de rol die zij kunnen spelen bij het ondersteunen van passend en veilig sociaal internetgebruik.”

Hannah van Alem
Sociaal internetgebruik kan bijdragen aan een verrijking van het sociale netwerk van mensen met een verstandelijke beperking.
promovenda Hannah van Alem

Nieuwe vrienden maken
Van Alem is haar promotieonderzoek in 2023 gestart met een literatuurstudie naar sociaal internetgebruik door mensen met een verstandelijke beperking. Met behulp van sociaal internetgebruik kunnen zij bijvoorbeeld nieuwe vrienden maken op Facebook. Of contact onderhouden met familie via videobellen. Van Alem hoopt met de studie aandacht te kunnen besteden aan de positieve kanten van sociaal internetgebruik door mensen met een verstandelijke beperking. “Sociaal internetgebruik kan bijdragen aan een verrijking van het sociale netwerk van mensen met een verstandelijke beperking.” De resultaten van de literatuurstudie worden in 2024 verwacht. Dan zal Van Alem ook nieuwe studies opstarten. “Het promotieonderzoek is voor mij geslaagd als we uiteindelijk een genuanceerd beeld van sociaal internetgebruik door mensen met een verstandelijke beperking kunnen bieden aan de wetenschap en maatschappij. Maar vooral als we via het onderzoek mensen met een verstandelijke beperking optimaal leren ondersteunen in hun wensen en behoeften bij online sociale interactie.”

Wil je meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier.