Communities en netwerken

De AWVB is trots op de toegankelijke manier waarop zij haar onderzoekskennis deelt met de zorgpraktijk, onder andere via verschillende interactieve ‘communities of practice’ en de netwerken Onderwijs en Communicatie. In 2023 is het aantal communities opnieuw gegroeid en werden diverse netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Communities
In de communities of practice delen onderzoekers van de AWVB vroegtijdig en actief hun actuele bevindingen op een bepaald thema met zorgprofessionals, mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, verbonden aan de partnerorganisaties van de AWVB. Andersom halen de onderzoekers in de communities waardevolle en inspirerende input op uit de praktijk voor het ontwikkelen van nieuwe kennis. In 2023 heeft de AWVB haar communities of practice uitgebreid met de community E-health, waarin kennisuitwisseling plaatsvindt over onderzoek naar het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Mark Vervuurt, inhoudelijk adviseur zorginnovatie bij ASVZ, neemt deel aan de community E-health: “Wetenschappelijk onderzoek hoort ingebed te zijn in de praktijk. De community E-health biedt de benodigde ruimte voor kennisdeling en dialoog tussen wetenschap en praktijk, vanaf de start van een onderzoek tot de afronding. Dat voorkomt verstofte wetenschappelijke artikelen en proefschriften en levert duidelijk meerwaarde op; rijker onderzoek en daarmee betere zorg.”

De community E-health biedt ruimte voor kennisdeling en dialoog tussen wetenschap en praktijk, vanaf de start van een onderzoek tot de afronding.
Mark Vervuurt, inhoudelijk adviseur zorginnovatie bij ASVZ en lid van de community E-health

Naast de community E-health werden eerder al de communities EMB (2021) en Familie (2022) opgericht. In de EMB-community vindt kennisuitwisseling plaats over onderzoek gericht op mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. In de Familie-community ligt de focus op familiegerelateerde onderzoeksthema's, zoals inzicht in familienetwerken en de behoeften van naasten in de samenwerking met zorgprofessionals.

Netwerken
De netwerken Onderwijs en Communicatie, officieel gestart in 2022, kwamen in 2023 meerdere keren bijeen. Het netwerk Onderwijs richt zich op het verspreiden en implementeren van trainings- en lesmodules (mbo), die gebaseerd zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit afgeronde promotieonderzoeken van de AWVB. In het netwerk zijn opleidingsfunctionarissen van de AWVB-partnerorganisaties vertegenwoordigd, en mbo-docenten van onderwijsinstellingen met wie zij samenwerken. Jacqueline van Hulten, adviseur Leerbedrijf bij zorgorganisatie Prisma, neemt deel aan het netwerk Onderwijs: “De onderwijsproducten van de AWVB zijn erg toepasbaar en concreet, zowel voor onderwijs als interne opleidingen. De koppeling tussen theorie en praktijk is herkenbaar.”

In het netwerk Communicatie denken communicatiefunctionarissen van de partnerorganisaties samen met de AWVB na over manieren om nieuwe onderzoekskennis en daarop gebaseerde innovatieve producten van de AWVB te delen met de zorgpraktijk. De communicatiefunctionarissen spelen een belangrijke rol bij de verspreiding binnen hun eigen zorgorganisatie.

De onderwijsproducten van de AWVB zijn erg toepasbaar en concreet, zowel voor onderwijs als interne opleidingen.
Jacqueline van Hulten, adviseur Leerbedrijf bij zorgorganisatie Prisma en lid van het netwerk Onderwijs

Verrijking
De groei van het aantal communities of practice en de inspirerende bijeenkomsten van zowel communities als netwerken in 2023, heeft bijgedragen aan een verrijking van ideeën en aanpakken voor het ontwikkelen en delen van kennis door de AWVB. De bijeenkomsten van de communities en netwerken geven deelnemers de gelegenheid tot persoonlijke ontmoeting en uitwisseling, om waardevolle interacties te ervaren en de onderlinge samenwerking te bevorderen. De AWVB breidt haar communities in 2024 graag verder uit met het thema Complexe zorg.

Onderzoekers raadplegen
Naast de communities of practice en netwerken biedt de AWVB een toegankelijke consultatiefunctie aan. Mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals van de aangesloten partnerorganisaties hebben de mogelijkheid om specifieke kennisvragen direct voor te leggen aan onderzoekers van de AWVB. Op deze manier delen de onderzoekers waardevolle inzichten die gebaseerd zijn op bestaande wetenschappelijke kennis. In 2023 werden diverse consultaties uitgevoerd, bijvoorbeeld over de samenwerking met naasten binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Onderzoekers van de AWVB zijn ook geraadpleegd over de effectiviteit van bewezen methoden om mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden bij het omgaan met sociale media. Een ander voorbeeld is een raadpleging over de inzet van mensen met een licht verstandelijke beperking bij de fysieke zorg voor mensen met een (zeer) ernstig verstandelijke (meervoudige) beperking. De consultatiefunctie van de AWVB fungeert als een verbindende schakel tussen wetenschappelijke kennis en de dagelijkse uitdagingen waarmee zorgprofessionals te maken hebben. Het stelt hen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van wetenschappelijke inzichten.