Samenwerking met onderwijs

Samenwerken en verbinden

De AWVB vindt het belangrijk dat waardevolle kennis uit wetenschappelijk onderzoek gedeeld wordt met professionals in de zorgpraktijk, maar ook met toekomstige zorgprofessionals in het onderwijs. Naast structurele samenwerking met de partnerorganisaties, is de AWVB ook verheugd over de samenwerking met diverse onderwijssectoren. In 2023 is deze samenwerking verder uitgebreid naar onder meer enkele masteropleidingen en het hbo, en werd stilgestaan bij de unieke samenwerking met het mbo.

De AWVB werkt sinds 2023 samen met studenten van enkele masteropleidingen binnen Tilburg University. Zo begeleidt de AWVB studenten van de masteropleidingen ‘Health Wellbeing & Society’ (Tranzo) enSupply Chain Management’ (TiSEM) bij het schrijven van hun master thesis. De studenten van Supply Chain Management’ schrijven hun master thesis over kennisvragen vanuit de partnerorganisaties van de AWVB. Een van hen onderzoekt bijvoorbeeld hoe de personeelsplanning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking geoptimaliseerd kan worden. Een andere student doet onderzoek binnen het project Kansrijk: een leerwerktraject voor statushouders en jonge vluchtelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Hbo
De AWVB slaat sinds september 2023 ook de handen ineen met Avans Hogeschool om wetenschappelijke kennis over het leven met een verstandelijke beperking toegankelijk te maken voor het hbo. Dit doen zij door recente onderzoekskennis van de AWVB actief in te zetten binnen de verschillende academies van Avans Hogeschool en te ontsluiten voor zowel studenten van Avans Hogeschool als andere hogescholen. Ellis van Akkerveeken (docent Sociale Studies en docentonderzoeker bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool) is één dag per week gedetacheerd bij de AWVB en richt zich op het ontwikkelen van een online magazine met de resultaten van (promotie)onderzoeken en de daarop gebaseerde praktijkproducten van de AWVB. Van Akkerveeken: “Het digizine geeft hbo-studenten de mogelijkheid om, tijdens hun stage en afstudeerprojecten, de beroepspraktijk te inspireren met actuele kennis en praktisch toepasbare producten.” 

Frank Bluiminck, directeur van de MBO Raad
Wetenschap en beroepsonderwijs lijken verschillende werelden, maar ze bewegen wel naar elkaar toe.
Frank Bluiminck, directeur MBO Raad

Nauwe banden
Om nieuwe kennis een plek te geven in het onderwijs onderhoudt de AWVB verder nauwe banden met opleidingsinstituut RINO Zuid. Daarvoor verzorgde de AWVB ook in 2023 weer de modules ‘Zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking’ en ‘Begeleiders in beeld’, en vonden er opnieuw train-de-trainer-bijeenkomsten ‘Sterker dan de kick’ plaats. Tot slot ontwikkelt de AWVB in een duurzame samenwerking met diverse ROC’s lesmodules op mbo-niveau voor (toekomstige) zorgprofessionals. De modules worden gemaakt op basis van recent wetenschappelijk onderzoek van de AWVB, in samenspraak met mbo-docenten. In 2023 stond de AWVB nadrukkelijk stil bij de waarde van deze unieke en langlopende samenwerking tijdens het mini-symposium ‘Van onderzoek naar beroepsonderwijs’. Daags erna verscheen de gelijknamige publicatie. MBO Raad-directeur Bluiminck was een van de sprekers tijdens het mini-symposium en nam bovendien een nieuwe lesmodule van de AWVB in ontvangst. Ook leverde hij een bijdrage aan de publicatie. Bluiminck: “Wetenschap en beroepsonderwijs lijken verschillende werelden, maar ze bewegen wel naar elkaar toe.” Meer hierover lees je hier.