Co-creatie met partnerorganisaties

Samenwerken en verbinden

De AWVB is een structureel en duurzaam samenwerkingsverband, waarin kennisontwikkeling en kennisdeling plaatsvinden in co-creatie met de zorgpraktijk. Daarvoor maakt de AWVB verbinding met alle lagen van de aangesloten zorgorganisaties, zoals mensen met een verstandelijke beperking zelf, bestuurders, behandelaren, begeleiders en naasten. In 2023 sloot zorgorganisatie ORO zich aan als nieuwe partner en bereidde de AWVB een werkagenda 2024 voor samen met haar partnerorganisaties.

Met de komst van ORO op 1 juli 2023 bestaat het samenwerkingsverband van de AWVB uit 17 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, de landelijke belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking LFB en Tranzo (Tilburg School of School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University). Samen met haar partnerorganisaties initieert en realiseert de AWVB wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers van de partnerorganisaties zijn binnen de AWVB vertegenwoordigd in een stuurgroep (bestuurders) en een coördinerende werkgroep (portefeuillehouders kennisbeleid), die een aantal keer per jaar bijeenkomen.

Stuurgroep AWVB 2023

Stuurgroep AWVB

Daarnaast verbindt de AWVB andere zorgprofessionals, zoals behandelaren, aan haar samenwerkingsverband door hen als science practitioner (deels werkzaam bij een zorgorganisatie en deels bij de AWVB) in te zetten bij het uitvoeren van onderzoek. Het onderzoeksteam van de AWVB bestaat zowel uit deze science practitioners als uit onderzoekers in dienst van Tilburg University. De AWVB is een open samenwerkingsverband, waarbij eventuele toekomstige partners van harte welkom zijn en flexibel aansluiting kunnen vinden.

Werkagenda 2024
Samen met de partnerorganisaties heeft de AWVB in 2023 tijdens een interactieve en inspirerende bijeenkomst de werkagenda voor 2024 voorbereid. Zo haalt de AWVB actuele behoeften en ontwikkelingen op uit de zorgpraktijk, die de basis vormen voor relevante onderzoeksvragen en activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling. Ook probeert de AWVB met reeds ontwikkelde kennis antwoorden te geven op kennisvragen uit de praktijk. De AWVB kijkt er naar uit om met de werkagenda aan de slag te gaan!

Coördinerende Werkgroep AWVB 2023

Coördinerende werkgroep AWVB

Meerwaarde samenwerking
De partnerorganisaties ervaren hun verbondenheid aan en samenwerking met de AWVB als zeer positief. Voor dit jaarverslag werd aan de leden van de coördinerende werkgroep gevraagd wat de samenwerking hen oplevert. Een greep uit hun reacties is weergegeven in onderstaand filmpje.

Externe video: Samenwerkinsgpartners over AWVB