Adviesraad in de schijnwerpers

Samenwerken en verbinden

Hoogleraar Petri Embregts van de AWVB vindt het belangrijk dat ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking vanaf de start meedenken en meewerken in wetenschappelijk onderzoek dat (ook) over hen gaat. Vanuit deze visie ontwikkelde de AWVB onder andere een adviesraad, waarin ervaringsdeskundigen advies geven aan onderzoekers over hun onderzoeksvoorstellen. In 2023 verschenen er diverse publicaties over de adviesraad en werd de training ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’ uitgebracht. Ook mocht de adviesraad van de AWVB het afgelopen jaar een nieuw lid verwelkomen.

Ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking wordt steeds vaker benut in onderwijs, beleid en wetenschap. De AWVB werkt actief samen met ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen en delen van kennis. Zij vervullen daarbij bijvoorbeeld de rol van co-docent, co-onderzoeker of adviseur in de adviesraad. Met de adviesraad (opgericht in 2020) wil de AWVB de unieke waarde van ervaringsdeskundigheid beter benutten en een vaste plek geven binnen al haar onderzoeken. Ervaringsdeskundige en adviesraadvoorzitter Kim Beenhakker publiceerde in 2023 samen met prof. dr. Petri Embregts een artikel over de betekenis van een adviesraad met ervaringsdeskundigen voor wetenschappelijk onderzoek. Het artikel verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTz). Van het artikel is een verkorte weergave gemaakt in de vorm van een factsheet. Daarin is onder andere te lezen waarover de adviezen van de AWVB-adviesraad gaan, wat de meerwaarde ervan is en hoe de adviesraad te werk gaat. De inhoud is ook weergegeven in een beeldende infographic

Training
Om als ervaringsdeskundige goed te kunnen adviseren over wetenschappelijk onderzoek, is kennis over het onderzoeksproces belangrijk. Alle leden van de adviesraad volgden daarom de training ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’, over wat het betekent om onderzoek te doen en uit welke fases het doen van onderzoek bestaat. In 2023 werd de training uitgebracht voor alle ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking die meer willen weten over (wetenschappelijk) onderzoek doen. De kosteloze training is geschikt voor ervaringsdeskundigen die de opleiding tot ervaringsdeskundige hebben afgerond. Iemand met kennis en ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek kan de training geven, sámen met een ervaringsdeskundige co-trainer.

Ervaringsdeskundigen kunnen het beste zelf, van binnenuit, meedenken over onderzoek dat over hen gaat.
Jeroen Konings, lid adviesraad AWVB

Versterking
Jeroen Konings is een van die opgeleide ervaringsdeskundigen die de training ‘Ervaringsdeskundigheid in onderzoek’ volgde, toen hij in september 2023 na een sollicitatieprocedure de adviesraad van de AWVB kwam versterken. “De training was erg waardevol. Ik heb bijvoorbeeld geleerd wat het verschil is tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek en welke stappen er nodig zijn om een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.” In de maandelijkse bijeenkomsten van de adviesraad draagt hij inmiddels zijn steentje bij om onderzoeksvoorstellen van AWVB-onderzoekers van advies te voorzien, voordat deze ter beoordeling naar de ethische toetsingscommissie van Tilburg University gaan. Konings: “Het is spannend om als nieuweling mijn ervaringskennis voor het eerst op deze manier in te zetten. Maar het is vooral heel leuk en gezellig om deel uit te maken van de adviesraad van de AWVB. Ik vind het belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij. En ervaringsdeskundigen kunnen toch het beste zelf, van binnenuit, meedenken over onderzoek dat over hen gaat. En bijvoorbeeld tips geven over het taalgebruik in een onderzoek, de manier van data verzamelen bij mensen met een verstandelijke beperking en het delen van onderzoeksresultaten. Het is mooi om te zien dat er ook echt iets gedaan wordt met onze inbreng!”

Adviesraad 2023-2024

Hoogleraar Petri Embregts van de AWVB (uiterst links) samen met leden van de adviesraad. Die bestaat momenteel uit (vlnr) Malu Bekers (Amarant), Jeroen Konings (ASVZ), Erika Corstanje (Gors), Sanne Giesbers (onderzoeker AWVB), Margaret Vlemmix (ORO), Ad van Ginneken (Zuidwester en tevens co-docent AWVB), Luciënne Heerkens (secretaris en kennismanager AWVB) en Kim Beenhakker (voorzitter adviesraad, AWVB).

Wil je meer weten over de adviesraad? Klik dan hier