Een woord vooraf

In deze publicatie van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) gaan we in op de waarde van, de ervaringen met, en het onderzoek naar ervaringsdeskundigheid.

De AWVB wil met wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Uitgangspunt hierbij is dat wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis drie gelijkwaardige kennisbronnen zijn. Het onderzoek van de AWVB vindt dan ook altijd plaats in co-creatie met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, zorgprofessionals en onderzoekers. Deze samenwerking draagt bij aan een succesvolle vertaling van de onderzoeksresultaten naar de (zorg)praktijk.Prof. dr. Petri Embregts van de AWVB verricht al 15 jaar onderzoek naar eigen regie en ervaringsdeskundigheid, waarbij ze kijkt naar manieren om ervaringsdeskundigheid te professionaliseren. Sinds enige tijd doet de AWVB ook onderzoek naar de ervaringskennis van naasten.In deze publicatie kijken we vanuit verschillende perspectieven naar ervaringsdeskundigheid. Prof. dr. Petri Embregts staat stil bij haar visie op ervaringsdeskundigheid, het belang van onderzoek naar ervaringsdeskundigheid en haar beeld van de toekomst.
Ervaringsdeskundige Ellis Jongerius vertelt over haar ervaringen als directeur van de LFB (de landelijke belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking) en over het belang van ervaringsdeskundigheid. Vanuit de praktijk belicht Els Kievit, coach van een team van ervaringsdeskundigen, de positionering en het belang van de zichtbaarheid van het team ervaringsdeskundigen. Tot slot gaat dr. Noud Frielink van de AWVB in op nieuwe wetenschappelijke inzichten.