‘Wetenschappelijke handvatten voor vragen uit de praktijk’

Interview

Veel mensen die in de zorg werken hebben een meer praktische mbo-achtergrond. “Het is belangrijk dat zij wetenschappelijk onderbouwde kennis en handvatten aangereikt krijgen die helpen bij wat ze meemaken in de praktijk”, vindt Cecile Stallenberg, bestuurder bij Dichterbij en lid van de stuurgroep AWVB. “Dat is de kracht van samenwerking tussen universiteit en mbo; dat we gebruik maken van het onderzoek en de lesmodules van de AWVB en deze integreren in het beroepsonderwijs én in het werkplekleren.”

Stallenberg heeft veel affiniteit met het mbo. “Ik heb hiervoor jarenlang gewerkt als directeur personele en financiële zaken bij Gilde Opleidingen. En in een ver verleden zelfs voor de klas gestaan, dat vormt je wel.” De samenwerking tussen universiteit en mbo is volgens haar heel belangrijk voor met name de gehandicaptensector (VG). “Het is nog maar recent dat er ook in de VG-sector een kennisinfrastructuur wordt gebouwd waarin het doen van nog meer wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd. Gaandeweg is het wetenschappelijk onderzoek in de VG-sector uitgebreid. Vooral het onderzoek van de AWVB, samen met de (werknemers in de) zorgpraktijk én mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, is hierin onderscheidend.”

De kracht van de AWVB is dat er ook vanuit de praktijk zelf onderzoeksvragen opgeworpen kunnen worden.
Cecile Stallenberg, stuurgroep AWVB en bestuurder Dichterbij

Handelingsverlegenheid 
De wetenschappelijk onderbouwde lesmodules van de AWVB spelen volgens Stallenberg in op handelingsverlegenheid bij het omgaan met bepaalde situaties in de VG-sector. “Voor (toekomstige) zorgprofessionals is het hartstikke leuk om wetenschappelijke onderbouwde handvatten te krijgen voor vraagstukken uit de praktijk, die zij echt herkennen. Stel, je komt net van de opleiding. Je bent 17 of 18 jaar oud en je komt in deze sector terecht, waar complexiteit van gedrag, dilemma’s over levensvraagstukken en communiceren met naasten van cliënten een grote rol spelen. Dat krijg je opeens op je bordje. Sommige leerlingen hebben heel bewust gekozen voor de gehandicaptenzorg, anderen meer vanuit ‘dat lijkt me wel leuk’. Dat is een forse stap.”

Verrijking
Stallenberg ziet veel kansen voor zorgorganisaties. “Veel zorgorganisaties werken samen met het mbo. Met de lesmodules van de AWVB verrijk je het opleidingsprogramma, omdat deze kennis heel toepasbaar is. De vertaling naar de praktijk is gemaakt samen met opleidingsdeskundigen uit het mbo en zorgorganisaties. De modules brengen toepasbare, wetenschappelijk onderbouwde kennis naar de eigen zorgorganisatie.”

Ze ziet ook kansen voor de toekomst. “Elke zorgorganisatie loopt tegen vraagstukken aan. De kracht van de AWVB is dat er ook vanuit de praktijk zelf onderzoeksvragen opgeworpen kunnen worden; onderzoek ontstaat vanuit het werkveld. Zodat we als praktijk nog meer gebruik gaan maken van oplossingen die op wetenschappelijk gefundeerde kennis gebaseerd zijn.”