‘Onderwijs dat rust op een stevig fundament’

Interview

Goed onderwijs aan (toekomstige) zorgprofessionals draagt bij aan de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Daarom vertaalt de AWVB veel van haar wetenschappelijke kennis naar onderwijs op mbo-niveau. Hoogleraar Petri Embregts, die leidinggeeft aan de AWVB: “Zorgprofessionals leren en werken in een maatschappelijke context die snel verandert. Zij moeten snel, actief en proactief kunnen meebewegen met veranderingen en kansen in de zorg. Hiervoor hebben ze onderwijs nodig dat rust op een stevig fundament, zoals onze lesmodules.”

Met deze lesmodules vertaalt de AWVB nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten naar het mbo-onderwijs. Embregts: “Hiermee leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en hulpverlening voor mensen met een verstandelijke beperking. De modules rusten zorgprofessionals toe met (nieuwe) kennis om met complexe situaties en gedrag om te gaan.”Krappe arbeidsmarkt

Het wordt steeds belangrijker om zorgprofessionals te voorzien van de nieuwste wetenschappelijke inzichten binnen de zorg en ondersteuning aan mensen met een
verstandelijke beperking, zien de AWVB en haar partnerorganisaties. Bijvoorbeeld bij de rol van mantelzorgers, e-health en taakherschikking met het oog op het toekomstbestendig inrichten van de zorg. Embregts: “De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot extra werkdruk voor zittend zorgpersoneel. Dit heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, zijn kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing belangrijk. Voor zittend personeel, zodat zij voortdurend blijven leren en kennis opdoen, maar ook voor toekomstige zorgprofessionals, zodat zij voorbereid zijn op het werken in een veranderende context van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.”

De lesmodules rusten zorgprofessionals toe met (nieuwe) kennis om met complexe situaties en gedrag om te gaan.
Petri Embregts, hoogleraar AWVB

Start initiatief

De ontwikkeling van de lesmodules van de AWVB begon in 2018 - na subsidie van OCW en ROC Tilburg - met een aantal werkconferenties met opleidingsfunctionarissen van haar partnerorganisaties en docenten van mbo-instellingen waarmee deze partnerorganisaties samenwerken. In 2019 kreeg dit initiatief een vervolg; docenten van vier verschillende mbo-instellingen werden tijdelijk voor een aantal uur per week gedetacheerd naar de AWVB. “Zij ‘adopteerden’ allemaal een thema van een op dat moment afgerond promotieonderzoek en ontwikkelden samen met onze onderzoekers vier lesmodules gebaseerd op deze nieuwste wetenschappelijke inzichten”, vertelt Embregts. Sindsdien werkt de AWVB structureel samen met een docent vanuit ROC Tilburg om na het afronden van promotieonderzoeken gezamenlijk lesmodules te ontwikkelen.”De samenwerking met het mbo breidt zich steeds verder uit en er zijn kansen voor de toekomst. Embregts: “In 2022 zijn we met de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van de lesmodules een netwerk gestart, dat zich richt op de implementatie van de lesmodules. In de toekomst hopen we dat nog meer mbo-scholen en zorgorganisaties gebruik gaan maken van onze modules!”