Lesmodules voor (toekomstige) zorgprofessionals

De AWVB ontwikkelt - in samenwerking met het mbo - lesmodules op basis van kennis uit recent wetenschappelijk onderzoek. De kosteloos beschikbare lesmodules zijn bedoeld voor (toekomstige) professionals in de gehandicaptenzorg en geschikt voor mbo-zorgopleidingen en interne opleidingen van zorginstellingen. Ze gaan over thema’s waar mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals mee te maken kunnen hebben.

Belangrijke uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek van de AWVB krijgen een plek in deze lesmodules. Per lesmodule zijn leerdoelen en interactieve werkvormen uitgewerkt, en is aangegeven hoe de module aansluit bij het kwalificatiedossier van de meeste mbo-opleidingen in zorg en welzijn.Hieronder een korte toelichting op de inhoud van de AWVB-lesmodules:

Lesmodule ‘Zelfbeschadigend gedrag’

Gaat over zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking en de invloed van de omgeving op dit gedrag.

Meer informatie

Handleiding zelfbeschadigend gedrag

Lesmodule ‘Zelfbepaling’

Biedt meer kennis en inzichten in (het belang van) zelfbepaling bij mensen met een verstandelijke beperking en de invloed van de omgeving hierop.

Meer informatie

Handleiding zelfbepaling

Lesmodule ‘Verslaving’

Geeft meer kennis en inzicht in verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en wat nodig is om hen te motiveren tot gedragsverandering.

Meer informatie

AWVB module Verslaving

Lesmodule ‘Familienetwerken’

Biedt meer kennis en inzichten op het gebied van familienetwerken en wederkerige relaties van mensen met een verstandelijke beperking, het belang ervan en hoe je ermee aan de slag kunt gaan samen met iemand met een verstandelijke beperking.

Meer informatie

Handleiding familienetwerken

Lesmodule ‘Belevingsgerichte zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking’

Creëert meer bewustzijn over ouderen met een verstandelijke beperking en laat zien hoe begeleiders hen zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen met behulp van belevingsgerichte zorg.

Meer informatie

Handleiding ouderen

Lesmodule ‘Relatiegericht werken bij mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag’

Creëert meer bewustzijn over (het belang van) een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie tussen begeleiders en mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en laat zien hoe je een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie kunt opbouwen.

Binnenkort verwacht!

Gratis beschikbaar | Actuele thema’s & interactieve werkvormen | Gebaseerd op recent onderzoek | In unieke samenwerking met het mbo | Sluit aan bij kwalificatiedossier | Geschikt voor zorgopleidingen en zorginstellingen | Eenvoudig en direct te gebruiken