Wegingskader Cliëntperspectief

Het Wegingskader Cliëntperspectief is een praktische online tool om zorgprofessionals te helpen bij het maken van keuzes rondom de inzet van (onvrijwillige) zorg en het vergroten van de eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. De AWVB ontwikkelde deze tool en deed in 2022 onderzoek naar de effectiviteit van het Wegingskader Cliëntperspectief en de implementatie ervan in de zorgpraktijk.

In het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de Academische Werkplaats Viveon, kijkt AWVB-onderzoeker Noud Frielink in hoeverre het Wegingskader Cliëntperspectief zorgprofessionals helpt om een goede afweging te maken rondom de inzet van (onvrijwillige) zorg vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking. Ook richt het onderzoek zich op het implementeren van het Wegingskader Cliëntperspectief in de praktijk. Frielink: “Zelf inspraak hebben is belangrijk. Ook als je zorg en ondersteuning ontvangt omdat je een verstandelijke beperking hebt. We weten dat dit samenhangt met allerlei positieve uitkomsten, zoals welbevinden en een verbeterde kwaliteit van leven. Wanneer zorgprofessionals de inzichten uit het Wegingskader Cliëntperspectief toepassen in hun werk, hopen we dat de tool eraan bijdraagt dat mensen met een verstandelijke beperking meer inspraak krijgen over hun eigen leven. Ook mensen die dat zelf niet verbaal kunnen uiten.”

Noud Frielink
We hopen dat het toepassen van het Wegingskader Cliëntperspectief eraan bijdraagt dat mensen met een verstandelijke beperking meer inspraak krijgen over hun eigen leven.
onderzoeker Noud Frielink

Leerwerkgemeenschap
Het implementeren van interventies zoals het Wegingskader Cliëntperspectief is belangrijk, benadrukt Frielink. “In dit onderzoek staan we daar uitgebreid bij stil via een leerwerkgemeenschap. Daarin bespreken onderzoekers en zorgprofessionals implementatiestrategieën die de zorgprofessionals in kunnen zetten om de online tool te implementeren in de zorgpraktijk.”

Om het effect van het Wegingskader Cliëntperspectief te meten en het implementatieproces te evalueren, zijn in 2022 begeleiders vanuit zeven zorgorganisaties herhaaldelijk bevraagd via vragenlijsten. In 2023 vindt nog een focusgroep plaats met begeleiders om hun ervaringen met het werken met het Wegingskader Cliëntperspectief op te halen. Frielink: “Het onderzoek is voor mij geslaagd als we in kaart kunnen brengen wat belangrijk is om een interventie succesvol te implementeren binnen de zorgpraktijk. Want daar is nog relatief weinig aandacht voor.”

Wil je meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier.

Het Wegingskader Cliëntperspectief is ontwikkeld door de AWVB en het Universitair Netwerk Ouderenzorg Amsterdam (UNO Amsterdam). Meer weten? Klik dan hier.

In 2022 ontving de AWVB ook een subsidie om samen met zorgpartners Dichterbij en Koraal de bewezen effectieve interventie ‘Begeleiders in beeld’ (eerder ontwikkeld door prof. Petri Embregts) te implementeren en dit proces te evalueren.
Meer weten? Klik dan hier.