Voorwoord

Voor de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) was 2022 het jaar waarin we ons 10-jarig jubileum mochten vieren. Tijdens de ‘AWVB on tour’ hebben we veel mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals van onze partnerorganisaties ontmoet, kennis met hen gedeeld en waardevolle gesprekken gevoerd.

Al meer dan tien jaar werkt de AWVB aan een ambitie die onderzoek en praktijk met elkaar verbindt: bijdragen aan de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we door samen met hen, hun naasten en met de zorgprofessionals van onze partnerorganisaties wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en te delen. En door de ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, de kennis van zorgprofessionals én de kennis van wetenschappers samen te brengen. Drie kennisbronnen die gelijkwaardig zijn en elkaar aanvullen.

Terugkijkend zijn we trots op wat we in 2022 vanuit deze visie, in dialoog en verbinding, hebben kunnen realiseren op onze onderzoeksthema’s. Waar een deel van onze onderzoeken in 2021 nog in het teken stond van de impact van de coronapandemie, ontstond er in 2022 weer ruimte en een blik op de toekomst. Een toekomst met grote uitdagingen voor de zorg, maar ook daarbuiten. Én een toekomst die nieuwe kansen biedt. Kansen om verder te bouwen aan een inclusieve samenleving, aan optimale regie van mensen met een verstandelijke beperking over het eigen leven en aan duurzame zorg en ondersteuning, die waarde toevoegt aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.

Het toerusten van zorgprofessionals met nieuwe wetenschappelijke kennis kan helpend zijn om kansen te zien en te benutten. Daarom zet de AWVB zich in om kennis en inzichten uit haar onderzoeken toegankelijk en direct toepasbaar te maken voor de praktijk. Zo zijn er in 2022 op basis van onderzoek verschillende praktijk- en onderwijsproducten ontwikkeld die op onze - eveneens in 2022 gelanceerde - nieuwe website te vinden zijn. Ook hebben we via (online) community- en netwerkbijeenkomsten inzichten uit recente studies en kennisproducten gedeeld met zorgprofessionals, naasten en mensen met een verstandelijke beperking.

We hopen je met ons jaarverslag te inspireren en te informeren over onze activiteiten. En kijken er naar uit om in 2023 samen verder te werken aan kennisontwikkeling en kennisdeling, passend bij een toekomstbestendige zorg. Zodat we ook de uitdagingen in de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan.

 

Petri Embregts

Hoogleraar AWVB

mei 2023

 

AWVB collage

De AWVB ontvangt jaarlijks financiering van ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS. Hiermee wordt gewerkt aan de opbouw van de kennisinfrastructuur binnen het programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen.