‘Toerusten van zorgprofessionals met nieuwe kennis steeds belangrijker’

De AWVB is een samenwerkingsverband tussen 16 zorgorganisaties, de LFB en Tilburg University. De bestuurders van de samenwerkingspartners zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep en denken mee over de lopende en toekomstige (onderzoeks)activiteiten van de AWVB. Hanneke Kooiman is voorzitter van de stuurgroep. Hoogleraar Petri Embregts geeft leiding aan de AWVB. Kooiman en Embregts kijken samen terug op het jaar 2022.

“Het samen ontwikkelen van antwoorden op kennisvragen uit de zorgpraktijk vormt een belangrijke gezamenlijke drijfveer”, aldus Hanneke Kooiman, die voorzitter raad van bestuur is van partnerorganisatie ASVZ. “In het licht van de uitdagingen bij het toekomstbestendig maken van de zorg, kan het toerusten van zorgprofessionals met nieuwe wetenschappelijke kennis helpen.” Hoogleraar Petri Embregts van de AWVB: “De rol van familie en sociale netwerken (mantelzorg), de mogelijkheden van e-health en de eigen regie van mensen met een zorgvraag zijn bijvoorbeeld belangrijke vraagstukken voor de gehandicaptenzorg. Onderzoekers van de AWVB denken op basis van evidentie samen met de aangesloten partnerorganisaties mee in oplossingsrichtingen. Daarmee zijn praktijk en onderzoek direct met elkaar verbonden.”

Embregts en Kooiman zijn blij dat ze in 2022 wederom een nieuwe partnerorganisatie mochten verwelkomen: per 1 september 2022 is Cello toegetreden tot het samenwerkingsverband. Daarnaast was de AWVB in 2022 betrokken bij de toekenning van drie subsidies voor nieuwe onderzoeken. Twee subsidies zijn bedoeld voor - onderzoek naar - interventieontwikkeling. De derde subsidie - 'Complexe zorg in de gehandicaptenzorg; leren van goede voorbeelden' - is gericht op mensen met EVB+.

Petri Embregts Hanneke Kooiman, ASVZ

Petri Embregts, AWVB (li) en Hanneke Kooiman, ASVZ (re)

Tour

De verbondenheid tussen praktijk en onderzoek was ook voelbaar tijdens de AWVB on tour, waarmee de AWVB samen met haar partnerorganisaties haar 10-jarig jubileum heeft gevierd. Embregts: “Het was zeer waardevol om via de AWVB on tour iedereen weer echt te mogen ontmoeten. Om live kennis te delen en in gesprek te gaan met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en de vele zorgprofessionals die bij onze partnerorganisaties werken. Juist die persoonlijke gesprekken en ontmoetingen zorgen voor de onderlinge verbinding tussen de dagelijkse praktijk en de onderzoeksactiviteiten van de AWVB.”

Het samen ontwikkelen van antwoorden op kennisvragen uit de zorgpraktijk vormt een belangrijke gezamenlijke drijfveer.
Hanneke Kooiman, voorzitter stuurgroep AWVB

Evaluatie
In 2022 is de AWVB ook uitgebreid geëvalueerd, in het kader van de structurele subsidie vanuit het ministerie van VWS. De evaluatie werd in opdracht van VWS uitgevoerd door een programmacommissie van ZonMw. Embregts: “Die had veel lof voor de AWVB en benoemde daarbij expliciet het vormgeven en uitvoeren van onderzoek in co-creatie tussen praktijk en wetenschap, waardoor er direct maatschappelijke impact ontstaat. De commissie had ook bewondering voor onze inzet van ervaringsdeskundigen bij het doen van onderzoek en in de adviesraad. Daarnaast sprak de commissie haar waardering uit voor onze diversiteit aan initiatieven om kennis te delen via communities en netwerken, workshops, lezingen en onderwijs.”

Verder gaf de commissie aan het heel krachtig te vinden dat de AWVB onderzoeksopbrengsten vertaalt in praktijkproducten en lesmodules. Kooiman onderschrijft: “Juist dat helpt ons als zorgpraktijk. Zorgprofessionals zijn vaak niet in de gelegenheid om wetenschappelijke onderzoeksresultaten zelf om te zetten in handvatten voor de praktijk. Doordat de AWVB concrete en direct bruikbare kennisproducten ontwikkelt op basis van wetenschappelijk inzichten, ontstaat een rechtstreekse verbinding met zorgprofessionals.” Embregts: “We streven ernaar om bij het afronden van elk promotieonderzoek de inzichten uit dat onderzoek te vertalen in onderwijs- en praktijkproducten. Deze producten zijn te vinden op onze nieuwe website, die in 2022 gelanceerd is.” Een overzicht van alle AWVB-producten die in 2022 verschenen, vind je hier.