'Bondgenoot’ van groot belang voor gezinnen met intensieve hulpvraag

Hoe kan een ‘bondgenoot’ - een onafhankelijk cliëntondersteuner - ondersteuning bieden aan gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag? De AWVB onderzocht het effect van de inzet van bondgenoten bij gezinnen met multi-problematiek en hoe bondgenoten zelf hun rol hebben ervaren. De bevindingen zijn samengevat in een filmpje, dat in 2022 verscheen.

Het onderzoek richtte zich op gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking en een intensieve hulpvraag, waarbij sprake is van multi-problematiek. De onderzoekers brachten de kwaliteit van leven van het gezin als geheel in kaart, maar ook de kwaliteit van leven van de naasten van het gezinslid met een beperking, de veerkracht van de naasten van het gezinslid met een beperking en de werktevredenheid van de bondgenoot. Daarnaast werden belemmerende en faciliterende factoren en benodigde randvoorwaarden voor het bondgenootschap geïnventariseerd. Tijdens een pilot konden 150 gezinnen met multi-problematiek een beroep doen op een zogenaamde ‘bondgenoot’, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit is een nieuwe rol, waarin de bondgenoot deelgenoot, medestander en partner is bij het vinden van passende oplossingen voor het hele gezin.

Pilot 5 ‘Bondgenoten van naasten’ was één van de vijf pilots binnen het programma ‘Volwaardig leven’ van het ministerie van VWS. De AWVB keek samen met de AW EMB (Rijksuniversiteit Groningen) hoe de ondersteuning van gezinnen met een intensieve hulpvraag verbeterd kan worden door het inzetten van een bondgenoot.

Ontlasten

Onderzoekers evalueerden de inzet van de bondgenoten in de gezinnen. Hoogleraar Petri Embregts van de AWVB: “Het onderzoek laat zien dat het heel belangrijk is dat er een relatie wordt opgebouwd tussen mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals, in dit geval de bondgenoot. De bondgenoot als luisterend oor, sparringpartner, procesbewaker en bemiddelaar, vanuit aandacht en vertrouwen. Als de bondgenoot hier invulling aan kan geven, zorgt dat ervoor dat de gezinnen open staan voor de geboden hulp.”Filmpje

Over het onderzoek verscheen eerder een
rapport. Om de onderzoeksresultaten laagdrempelig en toegankelijk te delen, zijn deze in 2022 ook samengevat in een filmpje. Daarin is onder andere te zien hoe een bondgenoot een gezin ondersteunt. “Ik weet niet of ik het zonder haar had gered”, zegt de moeder hierin over de ondersteuning van de bondgenoot. Bekijk hier het filmpje:

Externe video: Bondgenoten AWVB