Voorwoord

De AWVB in 2021

De coronapandemie heeft ook in 2021 grote invloed gehad op onze samenleving als geheel en op het leven van ieder individu. Dat gold in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals.

De duur van de pandemie vroeg veel: een lange adem, verantwoord omgaan met restricties, het tonen van flexibiliteit en het bijstellen van plannen. Maar we hebben ook mooie nieuwe initiatieven en creatieve oplossingen zien ontstaan en reflecteren op de inzichten die we juist door de pandemie scherper kunnen formuleren. En juist dan start een grootschalige aanval van Rusland in Oekraïne. Het menselijk leed en de gevolgen zijn enorm. In al deze thema's is de waarde van vrijheid en verbinding voelbaar. Ze geven de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) richting in haar activiteiten voor het komende jaar.

Bij de AWVB werken we samen met onze zorgpartners, met mensen met een verstandelijke beperking en met hun naasten. Dat doen we vanuit de visie dat ervaringskennis, de kennis van zorgprofessionals én de kennis van wetenschappers gelijkwaardig zijn aan elkaar. In verbinding zijn we krachtig en flexibel, leren we en geven we stap voor stap onze vrijheden weer vorm. Bewustwording, reflectie en nieuwe perspectieven helpen ons te bouwen aan een toekomst voor iedereen.

De AWVB heeft ook in 2021 een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis, om samen met de zorgpraktijk de pandemie het hoofd te bieden en mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals zoveel als mogelijk te ondersteunen. Nieuwe onderzoeksprojecten kregen vorm, dataverzameling vond grotendeels online plaats via een beeldbelverbinding of een vlog. Ook hebben we samen met onze partners in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen (AAWVB) kennisvragen van zorgprofessionals en beleidsmakers beantwoord op basis van recente wetenschappelijke inzichten.

Graag blikken we in dit jaarverslag terug op onze activiteiten in het jaar 2021. Zo lichten we enkele interessante onderzoeken uit binnen onze kernthema’s en leest u welke handzame producten voor de zorgpraktijk en het onderwijs we het afgelopen jaar ontwikkelden op basis van afgerond wetenschappelijke onderzoek. Ook verscheen er een podcast waarmee we willen laten zien wat er speelt in de levens van mensen met een verstandelijke beperking en hun families. Maar bovenal delen we hun kracht, maken we mensen zichtbaar en het belang van verbinding voelbaar. De jubileumfestiviteiten rondom het tienjarig bestaan van de AWVB in 2021 hebben we in verband met de coronapandemie doorgeschoven naar het najaar van 2022.

We hopen u met ons jaarverslag te inspireren en met ons onderzoek en de producten die we ontwikkelen een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving en een toekomst voor iedereen.
 

Petri Embregts
Hoogleraar AWVB

april 2022

Wilt u ons laten weten wat u van dit jaarverslag vindt, of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar awvb@tilburguniversity.edu