‘Verbinding houden in coronatijd’

De AWVB in 2021

Hoogleraar Petri Embregts geeft leiding aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University). Samen met Hanneke Kooiman, voorzitter van de stuurgroep AWVB, blikt zij terug op het jaar 2021. “We zijn dankbaar en trots op de manier waarop we ondanks de coronabeperkingen samen de verbinding hebben kunnen behouden.”

Petri Embregts en Hanneke Kooiman zijn het erover eens: de duur van de coronapandemie heeft veel van onze samenleving gevraagd. Zoals verantwoord omgaan met restricties en het tonen van flexibiliteit. “Ondanks het vele thuiswerken hebben we ook binnen de AWVB onze onderzoeken waar mogelijk digitaal voortgezet. Overleg en interviews met partners en deelnemers aan de onderzoeken van de AWVB vonden veelal online plaats. Dat was wennen in het begin, maar het is heel goed verlopen. We zullen in de toekomst dan ook - naast persoonlijke ontmoetingen - een deel van onze overleggen online blijven vormgeven.”

Covid-onderzoeken

De AWVB is aan het begin van de coronapandemie onderzoek gestart naar de impact van het virus, maar ook van de maatregelen, op mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Embregts: “De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op het leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. Graag ondersteunen we hen waar mogelijk bij het omgaan met de gevolgen. De kennis en inzichten die we in onze onderzoeken hebben opgedaan, delen we via publicaties en factsheets met de zorgpraktijk en landelijke beleidsmakers.” Kooiman, ook voorzitter van de raad van bestuur van zorgorganisatie ASVZ, een van de partners van de AWVB: “Die kennis en inzichten hebben wij als zorgorganisatie later in de pandemie benut in onze besluitvorming. Het zorgde ervoor dat we bij iedere maatregel of ieder besluit goed konden meewegen wat de impact op de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals zou zijn.”

Tijdens de coronaperiode heeft de AWVB eerder ontwikkelde kennis snel bij elkaar kunnen brengen om op korte termijn vragen uit de praktijk te beantwoorden.
Hanneke Kooiman, voorzitter stuurgroep AWVB

Embregts vult aan: “Ook hebben we via de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen onze krachten en kennis, vaak via rapid reviews, gebundeld om richting de overheid en het OMT advies te geven, te onderbouwen wat de impact was voor mensen met een verstandelijke beperking en hoe daar rekening mee gehouden kon worden.” Kooiman signaleert: “Een belangrijke ervaring uit de coronaperiode vind ik dat de AWVB eerder ontwikkelde landelijke en internationale kennis snel bij elkaar kan brengen. En zo op korte termijn vragen uit de praktijk kan beantwoorden, zodat de opbrengsten snel gedeeld kunnen worden met die praktijk.”

Gegroeid

In 2021 zijn twee nieuwe partnerorganisaties toegetreden tot de AWVB: SWZ Zorg en Elver. Kooiman: “Daar zijn we ontzettend blij mee. Daarmee komt het aantal aangesloten zorgorganisaties op vijftien. En natuurlijk zijn de LFB en Tilburg University ook heel belangrijke partners binnen de AWVB. Van collega-bestuurders weet ik dat zij onverminderd enthousiast zijn over de manier waarop binnen de AWVB wordt samengewerkt. Wat heel belangrijk is voor de aangesloten partners, is dat het onderzoek echt samen wordt gedaan en dat ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis gelijkwaardige kennisbronnen zijn.”

Opbrengsten

Ondanks de coronapandemie is de productiviteit van en interesse voor wetenschappelijke publicaties en producten voor de zorgpraktijk, interne academies van zorgorganisaties en mbo-zorgopleidingen in 2021 ongekend hoog geweest. Zo zijn er in 2021 vier lesmodules op mbo-niveau verschenen, die kosteloos beschikbaar zijn voor mbo-zorgopleidingen en interne academies van zorgorganisaties. Daarnaast heeft de AWVB in 2021 een aantal praktijkproducten uitgebracht op basis van wetenschappelijk onderzoek. En geheel volgens traditie heeft er weer een themaochtend plaatsgevonden, gekoppeld aan een promotieplechtigheid.

Embregts: “Terugkijkend op 2021 zijn we dankbaar en trots op de manier waarop we samen de verbinding hebben kunnen behouden en ons in zijn blijven zetten op onze onderzoeksthema’s. We zien er naar uit om ook in 2022 weer samen te werken aan kennisontwikkeling en de vertaling van kennis in bruikbare producten voor zorg en onderwijs. Samen bouwen we verder!”