Overzicht praktijkproducten 2021

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) vertaalt actuele kennis uit haar onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare producten voor de zorgpraktijk en het onderwijs. In 2021 lanceerde de AWVB de volgende producten:

Podcast Puur met Petri

Podcast Puur met Petri

In de podcastserie ‘Puur met Petri’ gaat hoogleraar Petri Embregts op zoek naar wat het betekent om te leven met een verstandelijke beperking, of om een kind te hebben met een verstandelijke beperking. In drie afleveringen vertellen Gijs Wanders, Ellis Jongerius en Marike van Weelden openhartig over hun persoonlijke ervaringen. Het zijn aangrijpende, maar bovenal krachtige verhalen over hoe Gijs, Ellis en Marike hun ervaringen inzetten om anderen te helpen.

Ik heb met plezier en ontroering geluisterd naar de podcast Puur met Petri. 
Antoinette de Bont, decaan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University

Triple-C screeningslijst en infographic

Infographic triple-c

Triple-C is een methode om mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag goed te begeleiden en te behandelen. Met de op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde Triple-C screeningslijst kunnen zorgorganisaties in kaart brengen hoever zij zijn met de implementatie van Triple-C. En welke onderdelen aandacht nodig hebben om de methode succesvol vorm te geven. Naast de screeningslijst is over de adviezen uit het onderzoek ook een infographic gemaakt.

Het samenbrengen van ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis maakt dat de producten van de AWVB aansluiten bij de praktijk.
Wilma Tuenter, lid coördinerende werkgroep AWVB

Motivatielijst voor ontvangen van begeleiding

Motivatievragenlijst

Welke redenen heeft iemand met een licht verstandelijke beperking om begeleiding te willen ontvangen? De AWVB ontwikkelde een vragenlijst om de motivatie voor begeleiding in kaart te brengen. Wanneer iemand het idee heeft begeleiding vooral te ontvangen omdat het moet, biedt de motivatielijst belangrijke aanknopingspunten om in gesprek te gaan. Zorgprofessionals en onderzoekers kunnen de vragenlijst samen met de persoon met een licht verstandelijke beperking invullen en zo zicht krijgen op de verschillende typen motivaties om begeleiding te ontvangen.

Dat de AWVB wetenschappelijke onderzoekskennis vertaalt naar de praktijk en concrete producten ontwikkelt, vinden wij waardevol en belangrijk.
Maarteke Erkens, lid coördinerende werkgroep AWVB

Wegingskader Cliëntperspectief

Homepage Het wegingskader

Wat is onvrijwillige zorg en hoe kun je als begeleider de eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking vergroten? En hoe houd je daarin rekening met het perspectief van de cliënt? Om zorgprofessionals te ondersteunen bij die vragen, lanceerde de AWVB samen met het Universitair Netwerk Ouderenzorg een praktisch hulpmiddel: het Wegingskader Cliëntperspectief.

Het Wegingskader helpt zorgprofessionals zich te verplaatsen in de beleving van de cliënt. Zo kun je beter inschatten of de geboden zorg door de cliënt als onvrijwillig wordt ervaren. Ook kan het zorgprofessionals helpen bij het zoeken naar alternatieven of om een afweging te maken in wat de minst ernstige vorm van onvrijwillige zorg is voor een cliënt. Het Wegingskader maakt het mogelijk informatie te verzamelen over gedrag, verzet, beleving, waarneming en de ervaring van de cliënt. Als zorgprofessional kun je vervolgens afwegingen maken over de inzet van zorg en ondersteuning die zo optimaal mogelijk aansluit bij de beleving van de cliënt.

Het Wegingskader helpt begeleiders om het cliëntenperspectief centraal te stellen.
Rebecca Snel, deelnemer leerwerkgemeenschap Wegingskader

Webapp Familie enzo

Homepage familie enzo

Familieleden spelen een centrale rol in het netwerk van mensen met een licht verstandelijke beperking. Inzicht in het familienetwerk kan helpen om het sociale netwerk actief te betrekken en steviger te maken. De webapp Familie enzo helpt daarbij. Met deze kosteloze webapp kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking zelf hun familienetwerk in kaart brengen. In de webapp is een handleiding beschikbaar voor zorgprofessionals om samen met de persoon met een verstandelijke beperking het netwerkoverzicht van betekenis te voorzien. De app draagt bij aan participatie en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.

Zo’n weergave van iemands sociale netwerk biedt onze cliënten en begeleiders handvatten om samen mee aan de slag te gaan.
Dympna Wierstra, gedragsdeskundige

Factsheets en infographics

Voorbeeld 4 producten

Wetenschappelijke onderzoeksrapporten en artikelen zijn vaak erg lang en technisch. Via korte samenvattingen in de vorm van factsheets en infographics vatten we de belangrijkste informatie en resultaten van de AWVB-onderzoeken samen in toegankelijke teksten en verhelderende illustraties. In 2021 bracht de AWVB de volgende factsheets en infographics uit:

Vormen van onvrijwillige zorg

Regie op de eigen ambulante behandeling

Hoe kijken professionals naar e-health?

Moeilijk verstaanbaar gedrag (makkelijk lezen)

Vier lesmodules

Klas setting

De AWVB heeft in 2021 vier lesmodules uitgebracht voor interne academies van zorgorganisaties en mbo-zorgopleidingen. Deze kosteloos beschikbare modules zijn gemaakt in samenwerking met docenten uit het mbo en op basis van recent wetenschappelijk onderzoek van de AWVB. En daarmee zowel inhoudelijk als didactisch gebaseerd op de nieuwste inzichten. De vier modules die in 2021 verschenen gaan over 1) zelfbeschadigend gedrag, 2) zelfbepaling, 3) verslaving en 4) familienetwerken van mensen met een licht verstandelijke beperking. Elke module bestaat uit een aantal lessen en kent verschillende interactieve werkvormen. Zoals praktijksimulaties en gastlessen met ervaringsdeskundigen. De AWVB zal ook in de toekomst lesmodules ontwikkelen op basis van afgeronde promotieonderzoeken.

De module over verslaving was het interessantste wat ik het afgelopen jaar heb gehoord en geleerd. 
verpleegkundige in opleiding (vierdejaars)