Organisatie en partners AWVB

Co-creatie en verbinding

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) is een structureel en duurzaam samenwerkingsverband tussen 15 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking (Amarant, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Elver, Koraal, Lunet zorg, Prisma, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, SWZ Zorg, Tragel en Zuidwester), de LFB en Tilburg University.

De samenwerkingsstructuur van de AWVB is zo opgebouwd dat kennisontwikkeling en kennisdeling tussen het huidige aantal samenwerkingspartners op een effectieve manier plaatsvindt. Sinds de start in 2011 is de AWVB gegroeid van 6 naar 15 partners in 2021. SWZ Zorg en Elver traden in 2021 toe als nieuwe partners. Vanuit deze structurele en duurzame samenwerking komt de AWVB tot kennisvragen die van belang zijn voor zowel praktijk als wetenschap. Samen met haar partners doet de AWVB wetenschappelijk onderzoek naar deze kennisvragen om te komen tot kennisontwikkeling en -deling. De samenwerkingspartners van de AWVB zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep en een coördinerende werkgroep.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de 15 aangesloten zorgorganisaties, de directeur en manager van belangenvereniging LFB, de departementsvoorzitter van Tranzo en de leerstoelhouder van de AWVB. De stuurgroep richt zich op de toekomstige en lopende activiteiten binnen een vastgesteld onderzoeksprogramma van de AWVB en komt tweemaal per jaar bijeen.

Stuurgroep portretten

Coördinerende werkgroep

De coördinerende werkgroep bestaat uit zogenaamde portefeuillehouders kennisbeleid van iedere aangesloten zorgorganisatie en de directeur van de belangenvereniging LFB. Er vindt op managementniveau afstemming plaats over kennisbeleid. De leden van de coördinerende werkgroep vormen een ‘linking pin’ met de praktijk. Ze koppelen actuele activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling aan de ontwikkelingen in hun eigen organisatie. En andersom: ze voeden de AWVB met actuele behoeften en ontwikkelingen uit de praktijk.

portretten coördinatiegroep