Lesmodules voor het onderwijs en de praktijk

Kennisvalorisatie

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) vertaalt haar onderzoeksresultaten in praktijkproducten, maar ook in mbo-lesmodules voor (toekomstige) zorgprofessionals. De modules worden ontwikkeld in samenwerking met mbo-zorgopleidingen. In 2021 zijn vier lesmodules verschenen.

De vier modules gaan over de thema’s zelfbeschadigend gedrag, zelfbepaling, verslaving en familienetwerken bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Cecile Stallenberg, lid van de stuurgroep AWVB en lid van de raad van bestuur van Dichterbij, maakt zich hard voor de samenwerking tussen de AWVB en het mbo. Stallenberg: “Wat Dichterbij en andere zorgorganisaties binnen de AWVB erg aanspreekt, is dat de AWVB naast academische output ook concrete producten voor de praktijk en het onderwijs ontwikkelt. Zoals de lesmodules voor interne academies van zorgorganisaties en mbo-zorgopleidingen.”

We hopen dat zoveel mogelijk partijen gebruikmaken van de lesmodules. Iedereen is gebaat bij zo goed mogelijk opgeleide zorgprofessionals.
Cecile Stallenberg, lid stuurgroep AWVB 

De modules zijn allemaal ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, waarbij de onderzoeksvraag in samenspraak met de praktijk is vastgesteld. Omdat de modules voor iedereen kosteloos beschikbaar zijn, is er volgens Stallenberg geen barrière om ze te gebruiken en binnen de eigen organisatie te implementeren. “Dat geldt overigens ook voor zorgorganisaties en onderwijsinstellingen die niet zijn aangesloten bij de AWVB. We hopen dat zoveel mogelijk partijen in Nederland gebruikmaken van de lesmodules. We staan voor grote uitdagingen in de sector en iedereen is gebaat bij zo goed mogelijk opgeleide zorgprofessionals. De lesmodules van de AWVB dragen daaraan bij.”

Samenwerken met het mbo

De lesmodules komen tot stand in samenwerking met de mbo-zorgopleidingen van ROC Tilburg, ROC Gilde Opleidingen, ROC Summa College, ROC Landstede en Curio. Dankzij deze samenwerking zijn alle modules zowel inhoudelijk als didactisch gebaseerd op de nieuwste inzichten en passen ze binnen het huidige mbo-kwalificatiedossier. De lesmodules gaan over thema’s die relevant zijn voor het ondersteunen en begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Elke module bestaat uit een aantal lessen en kent verschillende interactieve werkvormen. Zoals praktijksimulaties en gastlessen met ervaringsdeskundigen. 

Door de samenwerking met de AWVB beschikken we over prachtige lesmodules op basis van recente wetenschappelijke kennis.
Sheelah Nulkes, docent bij ROC Tilburg

Sheelah Nulkes is docent bij ROC Tilburg en draagt bij aan de ontwikkeling en toepassing van de lesmodules. “Door de samenwerking met de AWVB beschikken we over prachtige lesmodules op basis van recente wetenschappelijke kennis. Interactief en klaar voor gebruik. De modules voorzien in een grote behoefte aan evidentie in het mbo-onderwijs. Het levert relevante kennis op voor studenten.” Dat de mbo-docenten gebruikmaken van actuele wetenschappelijke kennis, daagt hen volgens Nulkes bovendien uit om kritisch te kijken naar andere bronnen die zij gebruiken in het onderwijs. “De samenwerking met de AWVB levert het ons niet alleen kwalitatief goede lesmodules op, maar ook een verbetering van de manier waarop we zelf lesmaterialen ontwikkelen en inzetten binnen onze opleidingen.” Nulkes geeft aan dat eerste ervaringen van haar collega-docenten met de lesmodules positief zijn.

De AWVB gaat in de toekomst meer lesmodules ontwikkelen op basis van afgeronde promotieonderzoeken en in samenwerking met het mbo.

Wilt u meer weten over de lesmodules? Klik dan hier.