Kwaliteitszorg & vakmanschap

Onderzoeksthema's

Binnen het thema Kwaliteitszorg & vakmanschap voert de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) diverse onderzoeken uit. In het kader van dit jaarverslag belichten we het onderzoek van promovenda Suzanne Lokman naar intensieve ondersteuning binnen een orthopedagogische behandelcontext.

Voldoende gekwalificeerd personeel is een groot goed in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het stimuleren van de professionele ontwikkeling is dan ook belangrijk. De AWVB onderzoekt hoe begeleiders, gedragsdeskundigen en andere zorgprofessionals de kwaliteit van hun ondersteuning vanuit optimaal vakmanschap kunnen vormgeven. En we kijken welke vormen van begeleiding en behandeling effectief zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Binnen het onderzoeksthema Kwaliteitszorg & vakmanschap bestudeert Suzanne Lokman de ervaringen van mensen met een licht verstandelijke beperking en medewerkers die verbonden zijn aan het project Pro. In het project Pro willen de betrokken organisaties de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een licht verstandelijke beperking die door ernstige gedragsproblemen vaak zijn uitgestoten en overgeplaatst van de ene naar de andere zorgorganisatie. Pro is een samenwerkingsverband van zes organisaties (ASVZ, Pluryn, Trajectum, Zilveren Kruis, VGZ en CCE).

Met deze kennis kunnen andere zorgorganisaties ook zo optimaal mogelijk aansluiten bij de behoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. 
promovenda Suzanne Lokman

Inzichten

De eerste deelstudie is voor publicatie bij een wetenschappelijk tijdschrift ingediend en beschrijft wat belangrijk is bij het vormen van een nieuw begeleidingsteam in een nieuwe woning. De studie levert onder meer inzichten op over wat belangrijke aspecten zijn bij het starten van een woning met een nieuw begeleidingsteam. Dat zijn bijvoorbeeld een vroege kennismaking (al voor de verhuizing) tussen cliënten en begeleidingsteam, veiligheid van bewoners en een veilig teamklimaat, ondersteuning van begeleiders, een gezamenlijke visie en positieve beeldvorming.

Lokman: “Het bieden van passende zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen is uitdagend. Andere zorgorganisaties kunnen de kennis en ervaring uit het onderzoeksproject Pro gebruiken om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van deze doelgroep.”

Wilt u meer weten over het onderzoeksthema Kwaliteitszorg & vakmanschap? Klik dan hier.