Krachten formeel gebundeld in Associatie

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking is (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) is aangesloten bij de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Voor de Associatie was 2021 een bijzonder jaar. Het was het eerste formele jaar, waarin de Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen zich officieel hebben verbonden op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst, die per 1 januari 2021 is ingegaan, kan de Associatie haar ambitie om te komen tot meer verbinding, samenwerking, coördinatie en een duidelijker profilering op landelijk niveau, verder vormgeven. Tijdens een werkconferentie met de leden van de Associatie in juni 2021 is een belangrijke stap gezet in dit proces door het opstellen van een positioning statement. In de doelstellingen is ook benoemd dat de Associatie een aanspreekpunt vormt voor de (landelijke) overheden op het gebied van kennisbeleid.

Kennis- en krachtenbundeling

De samenwerking en verbinding tussen de partners binnen de Associatie brengt kennis heel concreet bij elkaar. De meerwaarde daarvan werd tijdens de coronapandemie goed zichtbaar. Zo zijn er in 2021 gezamenlijke onderzoeksprojecten uitgevoerd en werden de schouders gezet onder de Covid-19 gerelateerde Q&A, een gezamenlijk loket voor kennisvragen van zorgorganisaties.

Daarnaast hebben onderzoekers van verschillende Academische Werkplaatsen samen symposia verzorgd tijdens congressen en verschenen er gezamenlijke publicaties, zoals een themanummer van het tijdschrift TAVG. Hoogleraar Petri Embregts, ook voorzitter van de Associatie, mocht daarvan gastredacteur zijn. Embregts: “Het is een nummer met prachtige bijdragen van alle partners. Covid-19 en het belang van ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking als kennisbron naast professionele kennis en wetenschappelijke kennis staan centraal. Er zijn onder andere artikelen over de impact van Covid-19 op mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals en over de haalbaarheid en wenselijkheid van virtueel sociaal contact voor mensen in woonvoorzieningen.”

Wat is de Associatie?

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen zorgt voor de coördinatie van onderzoek naar en voor mensen met een verstandelijke beperking. De Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen werken samen op het gebied van bundeling en verspreiding van de ontwikkelde kennis. Gezamenlijk bevordert de Associatie een landelijke en dynamische infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van deze kennis. 

De Associatie heeft een dagelijks bestuur bestaande uit hoogleraren Petri Embregts (tevens voorzitter), Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) en Geraline Leusink (Radboud Universiteit Nijmegen).  

Wilt u meer weten over de Associatie? Klik dan hier