Eigen regie & ervaringsdeskundigheid

Onderzoeksthema's

Binnen het thema Eigen regie & ervaringsdeskundigheid voert de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) diverse onderzoeken uit. In het kader van dit jaarverslag belichten we het onderzoek van promovenda Moniek Voermans naar de arbeidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking.

Eigen regie, oftewel zelfbepaling, heeft een positief effect op het welbevinden. Ook op dat van mensen met een verstandelijke beperking. Arbeidsparticipatie is een van de facetten als het gaat om het hebben van eigen regie over je leven. Doel van het promotieonderzoek van Moniek Voermans is meer zicht te krijgen op de waarde van arbeidsparticipatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking zelf, maar ook vanuit hun informele netwerk. Meer kennis over arbeidsparticipatie kan zorgprofessionals helpen om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij het vinden van passend en waardevol werk. Ook kan nieuwe kennis zorgorganisaties inspireren in hun visie en aanbod op het gebied van werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

De coronapandemie gaf aanleiding om in beeld te brengen wat het verliezen van werk of dagbesteding betekent voor mensen met een verstandelijke beperking.
promovenda Moniek Voermans 

Tijdens de coronapandemie deed Voermans een literatuurreview naar het informele netwerk (naasten) van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij stond de vraag centraal wat hun visie is op de deelname aan werk of dagbesteding door hun naaste met een verstandelijke beperking. Daarnaast heeft Voermans gewerkt aan een kwalitatief onderzoek waarin mensen met een verstandelijke beperking die tijdens de coronapandemie hun werk of dagbesteding kwijtraakten, zijn geïnterviewd om hun ervaringen in beeld te brengen. Voermans: “De pandemie gaf aanleiding om in beeld te brengen wat het verliezen van werk of dagbesteding betekent voor mensen met een verstandelijke beperking. Het leidde bijvoorbeeld tot een gebrek aan betekenisvolle contacten en minder relationele verbondenheid. Dat zorgde bij veel respondenten voor eenzaamheid, sociale isolatie en zelfs negatieve gedachten en depressieve gevoelens. Het wegvallen van arbeidsparticipatie kan mensen met een verstandelijke beperking het gevoel geven niet meer mee te doen in de maatschappij. Deze onderzoeksresultaten bieden waardevolle inzichten voor de praktijk, daar ben ik trots op."

Wilt u meer weten over het onderzoeksthema Eigen regie & ervaringsdeskundigheid? Klik dan hier.