E-health en Covid-19

Binnen de thema's E-health en Covid-19 voert de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) diverse onderzoeken uit. In het kader van dit jaarverslag belichten we het onderzoek van promovenda Cathelijn Oudshoorn naar het gebruik van e-health in de ondersteuning en psychologische behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast belichten we de onderzoeken die in 2020-2021 zijn uitgevoerd om de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals tijdens de coronapandemie in kaart te brengen.

E-health

Onder e-health worden vormen van informatie- en communicatietechnologie verstaan om je fitter, gezonder, meer ontspannen of gelukkiger te voelen. Oftewel zorg met of via digitale middelen zoals apps, beeldbellen, online filmpjes en platforms.

E-health maakt in toenemende mate onderdeel uit van het zorgaanbod van zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Door arbeidsmarkttekorten, vergrijzing en een pandemie zal digitale zorg aanvullend zijn op reguliere zorg door professionals. Promovenda Cathelijn Oudshoorn: “Het is daarom belangrijk om te weten of e-health werkt en wat daarin belangrijk is, vanuit verschillende perspectieven. Deze kennis ontbreekt vaak nog. Dit vormde het startpunt van het onderzoek."

Het is belangrijk om te weten of e-health werkt en wat daarin belangrijk is, vanuit verschillende perspectieven. 
promovenda Cathelijn Oudshoorn

Het onderzoek van Oudshoorn gaat over het gebruik van e-health in de dagelijkse ondersteuning en psychologische behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast gaat Oudshoorn na hoe zorgprofessionals aankijken tegen e-health in de begeleiding of behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. De resultaten geven meer inzicht in welke functie e-health kan hebben in de ondersteuning en psychologische behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Zo kan e-health worden ingezet als tijdelijke hulpmiddel om vaardigheden aan te leren. Of als ondersteunende tool om op afstand contact te hebben met een zorgprofessional. De resultaten tonen ook welke meerwaarde en mogelijkheden zorgprofessionals zien om e-health in te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo geven zorgprofessionals aan dat het door het gebruik van e-health makkelijker is om samen te werken met alle betrokkenen en dat de inzet van e-health nuttig is voor hun werkzaamheden.

Wilt u meer weten over het onderzoeksthema E-health? Klik dan hier.

Covid-19

De maatregelen tijdens de coronapandemie – zoals zoveel mogelijk thuisblijven, 1.5 meter afstand houden en een bezoekverbod voor zorgorganisaties – hebben een grote impact (gehad) op het leven van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Maar hoe groot is die impact? En hoe zijn negatieve gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen? Dat was aanleiding voor de AWVB om onderzoeken te starten.

De Covid-19-onderzoeken gaan niet alleen over de impact van de lockdowns, maar ook over de gevolgen van de coronapandemie op de langere termijn. De uitkomsten bieden belangrijke inzichten in hoe mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals de coronapandemie (hebben) ervaren.  

Sociale contacten
De periodiek terugkerende interviews met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals vonden plaats tussen eind 2020 en mei 2021. Naarmate de coronapandemie voortduurde, worstelden de deelnemers met het onderhouden van sociale contacten. De resultaten laten zien dat de mogelijkheden van e-health, zoals beeldbellen, positief werden gewaardeerd. Maar ook dat begeleiders soms positief verrast werden door de veerkracht van mensen met een verstandelijke beperking. Begeleiders noemen echter eveneens voorbeelden van situaties waarin juist de kwetsbaarheid van mensen met een beperking zichtbaar werd. Zoals onduidelijkheid over welke coronamaatregelen van kracht waren, als gevolg van de veelvuldige veranderingen daarin.

Een belangrijk thema bij begeleiders was daarnaast hun sterke verantwoordelijkheidsgevoel tijdens de coronapandemie voor de kwetsbare mensen die zij ondersteunen. En de geïnterviewde moeders geven aan dat hun leven tijdens de coronapandemie, nog meer dan voorheen, gericht was op de gezondheid en het welzijn van hun kinderen met een verstandelijke beperking. Een van de deelnemende moeders zei: “Dat mijn kind corona krijgt is onze grootste angst, omdat hij van een gewoon verkoudheidsvirus heel erg ziek wordt. In onze ogen zou hij zoiets niet overleven." Mensen met een verstandelijke beperking hadden problemen bij het begrijpen van en omgaan met een nieuwe en steeds veranderende realiteit. Een respondent uit deze groep gaf aan: “Normaal gesproken krijg ik bezoek van mijn begeleider, nu moest ik het alleen doen. In deze tijd besef ik extra goed hoe erg ik haar nodig heb.”

Wilt u meer weten over het onderzoeksthema Covid-19? Klik dan hier.