Doelstelling en kernwaarden

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) is een samenwerkingsverband tussen 15 zorgorganisaties (Amarant, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Elver, Koraal, Lunet Zorg, Prisma, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, SWZ Zorg, Tragel en Zuidwester), de LFB en Tilburg University. Samen met haar partners verricht de AWVB wetenschappelijk onderzoek en maakt de resultaten ervan toepasbaar voor de zorg- en onderwijspraktijk.

Op deze manier draagt de AWVB graag bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten en het optimaliseren van de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Om daarmee een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving, die openstaat voor iedereen. 

Onderzoeksthema's

De AWVB onderscheidt vijf onderzoeksthema’s:

1. Eigen regie & ervaringsdeskundigheid
Binnen het thema Eigen regie & ervaringsdeskundigheid onderzoeken we wat we kunnen doen om de eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten en hoe we hun ervaringskennis nog beter kunnen benutten.

2. Familie
In het thema Familie vergaart de AWVB meer inzicht in het functioneren van het familienetwerk van mensen met een verstandelijke beperking. Om betekenisvolle relaties met belangrijke anderen te stimuleren en sociale inclusie te bevorderen.

3. Kwaliteitszorg & vakmanschap
Binnen het thema Kwaliteitszorg & vakmanschap onderzoeken we hoe zorgprofessionals de kwaliteit van hun ondersteuning vanuit optimaal vakmanschap kunnen vormgeven.

4. E-health
Bij het thema E-health (digitale zorg) gaat het om de mogelijkheden, meerwaarde en het toepassen van technologie in de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

5. Covid-19
Binnen het tijdelijke onderzoeksthema Covid-19 onderzoekt de AWVB de impact en gevolgen van de coronapandemie op mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals.

Uitgangspunten

Bij haar werkzaamheden op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling hanteert de AWVB de volgende uitgangspunten:

Verbinding
Aan het onderzoek binnen de AWVB ligt een zorgethisch perspectief ten grondslag, waarbij de verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten vanuit persoonlijke betrokkenheid en medemenselijkheid voorwaarde is voor professionaliteit.

Drie gelijkwaardige kennisbronnen
De werkwijze van de AWVB is gebaseerd op haar visie dat ervaringskennis (van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten), professionele kennis (van zorgprofessionals) en wetenschappelijke kennis (van onderzoekers) gelijkwaardige kennisbronnen zijn. De AWVB benut alle drie de kennisbronnen bij alle activiteiten die ze uitvoert.

Co-creatie
De AWVB streeft ernaar om kennis van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, zorgprofessionals en onderzoekers samen te brengen en via co-creatie te werken aan succesvolle kennisontwikkeling en kennisdeling.

Kennisontwikkeling en kennisdeling
De AWVB voert wetenschappelijk onderzoek uit en deelt daaruit voortkomende nieuwe kennis met de praktijk. Hiermee faciliteert de AWVB toepassing van nieuwe kennis in de praktijk.

Wilt u meer weten over onze onderzoeksthema’s? Klik dan hier. 
Wilt u meer weten over onze missie, visie en uitgangspunten? Klik dan hier.