Co-onderzoekers geven mensen met beperking een stem

Een van de uitgangspunten van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) is dat ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis gelijkwaardig zijn aan elkaar. Het onderzoek van de AWVB vindt dan ook plaats in co-creatie met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. We leggen ervaringsdeskundigen niet alleen vragen voor; ze werken ook mee als co-onderzoeker of co-docent.

De co-onderzoekers die bij de AWVB werken zijn Kim Beenhakker, Mireille de Beer en Ad van Ginneken. “Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet voor zichzelf opkomen doordat ze bijvoorbeeld niet kunnen praten. Dat kan ik wel. Ik wil echt iets doen aan een beter begrip tussen zorgprofessionals en mensen met een beperking. En ik vind het belangrijk dat je iets nieuws kunt ontwikkelen en dat er iets met het onderzoek wordt gedaan. Dat kan bij de AWVB, door samen onderzoek te doen”, vertelt Kim Beenhakker, die ook voorzitter is van de AWVB-adviesraad. Mireille de Beer vult aan: “We kunnen mensen met een beperking echt een stem geven. Dat vind ik ook zo mooi aan de onderzoeken waar ik aan mee werk. Ik kan goed aansluiten bij andere mensen met een beperking die deelnemen aan een onderzoek. Daar kan mijn collega zonder verstandelijke beperking ook weer een hoop van leren.”

In de gastlessen binnen de lesmodule Verslaving kan ik mijn eigen verhaal delen met anderen en mijn steentje bijdragen aan meer kennis over dit thema.
Ad van Ginneken, ervaringsdeskundige, co-onderzoeker en co-docent bij de AWVB

Voldoening en zelfvertrouwen

Co-onderzoeker én co-docent Ad van Ginneken: “Wij kunnen de ervaringen die we hebben delen bij het doen van onderzoek. Het is heel fijn dat de AWVB ervaringskennis gelijkstelt aan professionele en wetenschappelijke kennis.” Van Ginneken gebruikt zijn ervaringen uit het verleden in zijn rol als co-docent bij de lesmodule ‘Verslaving’, die de AWVB in 2021 ontwikkelde met en voor het mbo en voor interne academies van zorgorganisaties. “Ik had drie jaar geleden nooit gedacht dat ik ooit voor een groep zou durven spreken, maar met behulp van de AWVB is het wel gelukt. Het geeft me voldoening en zelfvertrouwen om met mijn ervaringskennis bij te kunnen dragen aan de scholing van (toekomstige) zorgprofessionals.”

Tip

Co-onderzoeker De Beer heeft ook een tip voor onderzoekers die nog niet eerder met ervaringsdeskundigen samenwerkten. “Neem de tijd om elkaar rustig en goed te leren kennen. Door corona was dat de afgelopen periode niet eenvoudig, maar ook toen was er contact en was het fijn en belangrijk er voor elkaar te zijn.”

Wilt u meer weten over onze co-onderzoekers? Klik dan hier.